Česky English

Žaloba na PKN Orlen: KLB Legal zastupuje bývalé minoritní akcionáře Unipetrol

Přechod akcií drobných investorů si za nízkou cenu vloni na podzim vynutil olejářský gigant PKN Orlen, který Unipetrol ovládá. Drobní investoři reprezentovaní KLB Legal se teď domáhají peněžního dorovnání do reálné hodnoty akcií ze strany PKN Orlen.

21.02.2019

Vytěsnění z Unipetrol

Polski Koncern Naftowy ORLEN, tedy PKN Orlen, se snažil akciovou společnost Unipetrol zcela ovládnout delší dobu. Po přesažení zákonného limitu 90 % akcií se vydal cestou squeeze-out, tedy nuceného přechodu akcií na hlavního akcionáře neboli vytěsnění.

Na konci srpna 2018 PKN Orlen přehlasoval všechny drobné vlastníky a v říjnu 2018 na něj ze zákona přešlo vlastnické právo ke 100 % akcií v Unipetrol.

Bývalým minoritním akcionářům bylo za nucený přechod akcií vyplaceno protiplnění ve výši 380 Kč za akcii. Takové plnění je ovšem podle názoru minoritních akcionářů skandálně nízké a naprosto nepřiměřené.

Zastupování minoritních vlastníků akcií ve sporu s PKN Orlen se ujala advokátní kancelář KLB Legal, která má s problematikou vytěsnění minoritních akcionářů bohaté zkušenosti.

Příliš nízká kompenzace

V žalobě podané 19. února letošního roku uvádíme celou řadu argumentů, které výši poskytnutého protiplnění významně zpochybňují.

V první řadě napadáme samotnou metodu určení výše protiplnění. PKN Orlen nepředložila drobným investorům žádný znalecký posudek, namísto toho odvodila hodnotu akcií od kupní ceny za podíl skupiny J&T v Unipetrol. Odchod J&T se ovšem odehrál řadu měsíců před vytěsněním a nejednalo se v žádném případě o standardní přátelskou transakci. Právě naopak, J&T se svého podílu zbavovala v návaznosti na dlouhodobé spory s managementem Unipetrol, dosazeným PKN Orlen.

Pochybná byla také vnitřní politika Unipetrol. Ač bylo dosahováno rekordního zisku, management hromadil peníze ve firmě. Nastřádaný zisk se ale vůbec nepromítl do platby vytěsněným akcionářům. Minoritní akcionáři také podezřívají dosazené vedení firmy z účelového snižování hodnoty společnosti ve snaze provést vytěsnění za co nejnižší cenu.

Reálná hodnota se pohybuje mezi 450 a 550 Kč

Bývalí drobní investoři proto požadují po PKN Orlen dorovnání do reálné hodnoty akcií v době vytěsnění. Minoritní akcionáři jsou toho názoru, že odpovídající protiplnění se pohybuje mezi 450 a 550 korunami na jednu akcii.

Finální určení hodnoty akcií v době vytěsnění je nyní v rukou soudu. V rámci žaloby KLB Legal navrhuje, aby byl k určení dorovnání zadán znalecký posudek.

© 2017 KLB Legal

ADVICE TO CONSUMERS

Pursuant to Act No. 634/1992 Sb. (Collection of Laws), Consumer Protection Act, as amended, the client is entitled, in the event of a dispute between an attorney and the client, to file a request for out-of-court settlement of the dispute with the Czech Bar Association (Česká advokátní komora) within one year of the date when the client first exercised his/her right in question. The commencement of the process of out-of-court settlement of the consumer dispute shall be without prejudice to the right of the parties to the dispute to seek protection of their rights and legitimate interests by legal action. For more information see the website of the Czech Bar Association at: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies