Česky English

Ostatní oblasti práva

Právní služby v dalších oblastech

Našim klientům poskytujeme právní služby i v dalších oblastech práva mimo naši specifickou specializaci. Zejména pak zajišťujeme:

Naši advokáti se specializací na trestní právo

Mgr. Barbora Stará, LL.M. (+ 420 603 114 687, email: stara@klblegal.cz)

Naši advokáti se specializací na vymáhání pohledávek

Mgr. Petr Budzinski (+ 420 775 719 359, email: budzinski@klblegal.cz)

Komplexní služby pro obchodní společnosti

Naše komplexní právní služby pro obchodní společnosti zahrnují zajištění všech právních služeb, které obchodní společnost v různých fázích svého podnikání potřebuje:

Vybrané referenční transakce

  1. Právní poradenství lucemburskému fondu WOOD Textiles Holding, akcionáři výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens, při prodeji jeho majoritního podílu českému investorovi R2G Rohan v ramci dobrovolné nabídky převzetí.

  2. Právní poradenství hlavnímu akcionáři v procesu vytěsnění menšinových akcionářů (squeeze-out) společnosti PAS Zábřeh na Moravě a. s.

  3. Komplexní právní poradenství obchodní společnosti podnikající v oblasti lékařských přístrojů a vybavení lékařských laboratoří, obchodní společnosti v oblasti hotelierství atd.

Naši advokáti se specializací na obchodní právo

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M. (+420 605 204 646, email: laska@klblegal.cz)

JUDr. David Kuboň (+420 604 494 355, email: kubon@klblegal.cz)

© 2017 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies