Česky English

Financování projektů

Nejen dluhové financování

Snažíme se nalézat individuální řešení pro podnikatelské vize a nápady našich klientů. Využíváme nástrojů finančního trhu – ať už fondových struktur, emisí dluhopisů či různých certifikátů nebo zajištění příslušné licence.

Propojujeme na jedné straně inovativní nápady a na druhé volnou finanční hotovost investorů a nalézáme pro ně mnohdy unikátní řešení „na klíč“.

Dlouhodobě spolupracujeme s nejvýznamnějšími obchodníky s cennými papíry, investičními společnostmi, hedge fondy, portfolio manažery a private equity investory. Díky této mnohaleté zkušenosti máme nejen unikátní právní know-how v dané oblasti, ale rozumíme i obchodním a ekonomickým aspektům jednotlivých projektů.

Vybrané referenční transakce

  1. Poradenství při akvizici dvou nákupních center v Praze (Harfa a Šestka) a prémiové administrativní budovy v Bratislavě (Westend) prostřednictvím českého investičního fondu SICAV a následné emise investičních akcií.

  2. Poradenství při akvizici minoritního podílu farmaceutické skupiny Pilulka Lékárny a.s. s využitím emise investičních certifikátů.

  3. Právní poradenství developerské skupině K&K Invest Group při úspěšných emisích dluhopisů Korunovační, Římská a Choceradská v celkovém objemu 150 mil. Kč.

Naši advokáti se specializací pro tuto oblast práva:

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

zakládající partner+420 605 204 646 laska@klblegal.cz

JUDr. David Kuboň

zakládající partner+420 604 494 355kubon@klblegal.cz

© 2017 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies