KLB LEGAL - Zastupování v soudních sporech
Česky English
test

Zastupování v soudních sporech

Hájíme práva podnikatelů i spotřebitelů

Řešení sporů představuje významnou právní oblast naší advokátní kanceláře. Zastupujeme klienty ve sporech, ať se již jedná o ztracené investice ve výši desítek milionů nebo o dlužné desetitisícové pohledávky. Neděláme rozdíly mezi podnikateli nebo spotřebiteli a pro všechny naše klienty důrazně a profesionálně prosazujeme jejich oprávněné nároky.

Klademe důraz na pečlivou analýzu případu klienta před zahájením jakéhokoliv soudního řízení a snažíme se vždy nalézt smírné řešení sporu. Pokud se však ukáže mimosoudní dohoda jako nemožná, bojujeme za naše klienty na všech stupních soudní soustavy, a to včetně řízení před Nejvyšším soudem a Ústavním soudem.

Klientům také pomáháme s hromadným vymáháním pohledávek v mimosoudním, soudním nebo exekučním řízení.

Pokud zvolíte naši advokátní kancelář při zastupování v soudních sporech, budete mít na své straně silný právní tým, který má bohaté praktické zkušenosti v oblasti civilního i trestního práva.

Reference

  1. Zastupování vlastníků automobilů poškozených v kauze Dieselgate

  2. Zastupování vytěsněných minoritních akcionářů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)

  3. Zastupování různých investorů, jejichž investice byly znehodnoceny neodborným nebo přímo podvodným jednáním obchodníků s cennými papíry nebo investičních zprostředkovatelů.

  4. Zastupování významného dovozce sportovního vybavení v obchodních sporech s dodavateli a odběrateli.

Naši advokáti se specializací pro tuto oblast práva:

Mgr. Petr Budzinski

zakládající partner+420 775 719 359 budzinski@klblegal.cz

JUDr. David Kuboň

zakládající partner+420 773 870 220kubon@klblegal.cz

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění