KLB LEGAL - Žádejte odškodnění za pracovní úraz
Česky English
test

Žádejte odškodnění za pracovní úraz

Jaký je rozsah odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz? Ve kterých případech vlastně lze o pracovním úrazu hovořit? Přečtěte si rady k efektivnímu uplatnění nároků takto poškozeného zaměstnance.

Každý den dochází na pracovištích po celé naší republice k úrazům zaměstnanců s následky škody na zdraví. Mnoho těchto úrazů, není hodnoceno jako pracovní úraz a zaměstnancům není přiznáno odškodnění jejich oprávněných nároků. Zaměstnanec by se proto měl především při těchto významných událostech zajímat o svá práva k uplatnění nároku na odškodnění.

Celý článek naleznete na webu finance.cz.

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění