Česky English

Vytěsnění minoritních akcionářů O2

Hlavní akcionář společnosti O2 Czech Republic a.s., společnost PPF Telco, B.V. podala návrh na svolání valné hromady společnosti O2, na které došlo ke schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti O2, ve vlastnictví minoritních akcionářů (tzv. vytěsnění).

Valná hromada společnosti O2 se konala od 3. 1. do 26. 1. 2022.

Vytěsnění minoritních akcionářů je způsobilé poškodit stovky drobných akcionářů společnosti O2, kterým nebude za přechod akcií uhrazeno přiměřené protiplnění ve spravedlivé výši.

Advokátní kancelář KLB Legal nabízí vytěsněným minoritním akcionářům, kteří vlastní více než 1000 ks akcií O2, zastupování při vymáhání dorovnání přiměřeného protiplnění do spravedlivé výše. Podepsání plné moci a uzavření smlouvy s námi je možné jednoduše z pohodlí domova – kompletně on-line.

Přihlášku je možné podat již jen do 18. března 2022.

Rychlý odkaz – Vyplňte přihlášku a zvolte si jako svého zmocněnce KLB Legal

O co jde v kauze Vytěsnění O2?

Společnost PPF Telco, B. V., držící 90,5% akcií O2, v polovině roku 2021 oznámila záměr nuceně odkoupit účastnické cenné papíry společnosti O2 Czech Republic a.s. od menšinových akcionářů, a to za částku 270 Kč za akcii.

Počátkem prosince pak byla na návrh PPF svolána valná hromada společnosti O2 Czech Republic, a.s. Na valné hromadě v období od 3. 1. do 26. 1. 2022 se bylo rozhodnuto právě pouze o návrhu na přechod účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, ve smyslu §375 an zákona o obchodních korporacích.

V jaké fázi kauza je?

Na valné hromadě k schválení návrhu na vytěsnění skutečně došlo. Po konci valné hromady mohou tedy akcionáři očekávat, že z jejich akcionářského účtu budou odepsány akcie a místo nich něj přibydou finanční prostředky v závislosti na počtu vlastněných akcií.

Naše advokátní kancelář po konci valné plánuje zahájit nejprve mimosoudní jednání s hlavním akcionářem o dorovnání přiměřeného protiplnění do spravedlivé výše. Pokud tato jednání nebudou úspěšná, jsme připraveni za námi zastoupené akcionáře podat žalobu.

Přihlášku je možné podat již jen do 18. března 2022.

Pro aktualizované informace sledujte webovou skupinu https://www.sousede.cz/komunita/5121, případně nám napište na: o2.vytesneni@klblegal.cz. Z kapacitních důvodů preferujeme mailovou komunikaci oproti telefonickým dotazům.

Týká se Vás vytěsnění O2? Proč si vybrat jako právního zástupce právě KLB Legal?

(1) Všechno zvládneme online

Nechceme Vás obtěžovat s tištěním dokumentů, skenováním a chozením na poštu. Registrace i podepisování proto probíhá kompletně on-line.
Registraci zajišťujeme prostřednictvím formulářů Microsoft zde. Podepisování má na starosti specializovaná aplikace Signi. Budete potřebovat pouze e-mail a telefon.

(2) Máme zkušenosti s hromadnými žalobami

Jsme inovátoři v oblasti hromadných žalob. Nebojíme se jich – myslíme si, že škody by se měly vymáhat.
V médiích o nás uslyšíte například v souvislosti s kauzou Dieselgate (poškození vlastníci automobilů).
Kromě toho již zastupujeme vytěsněné akcionáře i v kauze Unipetrol či O2/CETIN.

(3) Máme specializovaný litigační tým

Máme výjimečné know-how v oblasti finančního práva a soudních sporů. Známe velmi dobře práva vytěsněných akcionářů a umíme je efektivně prosazovat v soudním řízení.

(4) Minimální zátěž pro Vaši peněženku předem

Myslíme si, že advokát by si měl své peníze především vybojovat. Proto při uzavření smlouvy požadujeme pouze minimální fixní zálohu na náklady znaleckého posudku, a to ve výši 0,50 Kč za akcii. Veškeré tyto finanční prostředky půjdou zcela na úhradu nákladů zpracování znaleckého posudku a dalších administrativních nákladů. Veškerou naši odměnu si musíme zasloužit vymožením peněz – jsme proto motivováni pro Vás získat co nejvíce v co nejkratším čase.

Jaké jsou podmínky a cena?

Nabízíme Vám prosazování Vašich práv v mimosoudním jednání a následném souvisejícím občanskoprávním řízení o dorovnání přiměřeného protiplnění. Jako hlavní cíl vnímáme získání dorovnání přiměřeného protiplnění ve spravedlivé výši.

V případě vymožení peněz se o částku rozdělíme. Z vymožené částky bude 80 % pro Vás a 20 % + DPH jako naše odměna. Soudem přiznané tzv. náklady právního zastoupení si ponecháme.

Jak se přihlásit a co čekat dál?

Přihláška je k dispozici do 18. března online v aplikaci Microsoft Forms: zde.

Po vyplnění přihlášky zkontrolujeme Vaše údaje a následně připravíme smlouvu o poskytování právních služeb a plnou moc. Tyto dokumenty Vám pak zašleme k podpisu – opět online, tentokrát prostřednictvím aplikace Signi.

Signi umožňuje podepsat dokumenty elektronicky za použití e-mailu a telefonu. Signi je velmi intuitivní a celým procesem Vás provede. K podpisu nepotřebujete žádné doklady ani certifikáty.

Aplikace jsou pro Vás zcela zdarma a měly by fungovat na jakémkoli zařízení.

Po podepsání je celý proces hotový.

Kdo za projektem stojí?

KLB Legal je středně velká advokátní kancelář, která se specializuje na finanční právo a náhrady škody. Více o nás se dočtete tady.

Garanty projektu jsou JUDr. David Kuboň a Mgr. Petr Budziński. Naši advokáti mají dlouholeté zkušenosti jak z oblasti finančního práva, tak s hromadnými žalobami.

Kam se mohu obrátit v případě dalších dotazů?

Pro aktualizované informace sledujte webovou skupinu https://www.sousede.cz/komunita/5121, případně nám napište na: o2.vytesneni@klblegal.cz. Z kapacitních důvodů preferujeme mailovou komunikaci oproti telefonickým dotazům.

© 2022 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění