Česky English

Vložili jste peníze do fondu WCA International? Zpozorněte!

Společnost WCA International s.r.o. („společnost WCA“) podle všeho není nadále schopna plnit své závazky. Od srpna letošního roku se proti ní vede téměř 20 exekucí. Kvůli podezření z trestné činnosti bylo proti společnosti a jejímu jednateli Matouši Polákovi zahájeno trestní řízení. Vzhledem k aktuálnímu vývoji případu je téměř jisté, že bude následovat také insolvenční řízení.

Jste-li poškozeným investorem, je namístě zpozornět a začít činit kroky směřující k navrácení Vašich investic v maximální možné míře.

Co se stalo?

Stejně jako v kauze GROWING WAY i v případě společnosti WCA panuje důvodné podezření, že jednatel společnosti Matouš Polák navzdory zákonnému zákazu nabízel investice veřejnosti a poskytoval investorům klamavé a zavádějící informace ohledně zhodnocování jejich investic. Vše nasvědčuje tomu, že svěřené peníze za účelem zúročení dále neinvestoval, ale že je vyváděl do jiných společností, využíval k plnění vlastních závazků a že místo aby stávajícím investorům vyplácel výnosy z jejich investic, poskytoval jim prostředky inkasované od jiných (nových) investorů (tzv. Ponziho schéma).

A co dál?

Advokátní kancelář KLB Legal s.r.o. se specializuje na právo kapitálového trhu, rozumíme proto investicím i fondům. Máme bohaté zkušenosti s kolektivním vymáháním nároků stejně jako se zastupováním věřitelů v insolvenčním řízení (např. zastupujeme desítky klientů v kauze GROWING WAY). Situaci okolo společnosti WCA pravidelně monitorujeme a jsme připraveni poskytnout pomoc poškozeným investorům cestou chystané insolvence a probíhajícího trestního řízení. Abychom Vám další postup co nejvíce ulehčili, můžete s námi podepsat dokumentaci jednoduše online z pohodlí domova!

V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím tohoto přihlašovacího formuláře .

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění