KLB LEGAL - Újma na zdraví a výše odškodnění
Česky English
test

Újma na zdraví a výše odškodnění

V minulých dílech našeho seriálu o právních nárocích poškozených pacientů jsme si definovali právní základ otázky náhrady škody na zdraví a nutnost vhodného právního zastoupení. Dnes si představíme několik případů újmy na zdraví a seznámíme se s možnostmi zvýšení odškodnění nad rámec základního bodového ohodnocení.

Příběh první

Poškozený utrpěl ve věku 22 let velmi těžkou újmu na zdraví, kdy došlo k rozsáhlým zlomeninám po celém těle, včetně poškození vnitřních orgánů. Poškozený se ocitnul v invalidním důchodu a byl vyřazen z pracovní činnosti. Úraz v tak mladém věku byl pro jeho rodinný, sociální, sportovní a kulturní život zcela devastující. Znalecké posudky ohodnotily odškodnění na částku ve výši 513.000,- Kč. Jelikož se poškozený s výši částky odškodnění neztotožnil, rozhodnul se požadovat zvýšení odškodnění prostřednictvím soudního řízení. Soudy shledaly jeho požadavek adekvátním a navýšily odškodnění na celkovou částku ve výši 1.539.000,- Kč. Jen díky odhodlání poškozeného a kvalitnímu právnímu zastoupení byla získána částka ve výši 1.026.000,- Kč nad rámec původně přiznané částky pro zmírnění jeho újmy na zdraví.

Příběh druhý

Zkuste si představit situaci, kdy Váš syn vlivem pochybení jiné osoby utrpí újmu na zdraví se zcela fatálními následky. Došlo k narušení motoriky horních končetin, trpí omezeným pohybem a vlivem újmy na zdraví nastala kompletní změna osobnosti poškozeného projevující se výbušným chováním. Odborní znalci na základě jejich posudku stanovili odškodnění ve výši 1.837.800,- Kč. Může taková částka zcela odčinit způsobenou bolest poškozenému a jeho rodině? V rámci soudního boje bylo získáno celkové odškodnění ve výši 10.179.000,- Kč. Tato částka se jeví již jako adekvátní a je schopna především zajistit budoucí život poškozeného. Přes 8.000.000,- Kč tvoří rozdíl mezi částkou stanovenou v základním bodovém ohodnocení a v soudním sporu nakonec získanou částkou odškodnění.

Příběh třetí

Ve věku 69 let došlo u poškozené k újmě na zdraví. Poškozená patřila k aktivním seniorům, kdy se věnovala sportu, koníčkům a dokonce vyučovala na vysoké škole. Základní odškodnění bylo stanoveno znaleckým posudkem na 565.800,- Kč. V soudním řízení bylo odškodnění navýšeno o dalších 819.600,- Kč na celkovou částku ve výši 1.385.400,- Kč. Tímto příběhem může stanovit, že ani vyšší věk není limitujícím faktorem pro nárok na odškodnění.

Co mají tyto tři příklady ze soudních síní naší republiky společného? Myšlenku, že v případě újmy na zdraví se poškozený nesmí spokojit pouze s částkou poskytnutou pojišťovnou nebo zdravotnickým zařízením, ale detailně zkoumat své práva. Na první pohled může i laik dovodit, že rozdíly v odškodnění u poškozených, kteří se o svá práva zajímali, jsou velmi rozdílné, a to v řádech statisíců až miliónů. Ať se již jedná o pochybení lékaře, dopravní nehodu, pracovní, sportovní nebo školní úraz je pro získání maximálního odškodnění nutné se nespokojit s částkou poskytnutou škůdcem, ale rozhodnout se oslovit profesionály k zajištění spravedlnosti pro poškozeného.

V následujícím článku se zaměříme na práva pozůstalých a již nastíníme s tímto tématem spojenou ochranu osobnosti.

Zdroj: Doktorka.cz

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění