Česky English

Tým

JUDr. David Kuboň

zakládající partner+420 773 870 220kubon@klblegal.cz

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

zakládající partner+420 605 204 646 laska@klblegal.cz

Mgr. Petr Budzinski

zakládající partner+420 775 719 359 budzinski@klblegal.cz

JUDr. Lukáš Kuboň

spolupracující advokát

Mgr. et Mgr. Alena Škrábková

spolupracující advokát

Mgr. Ing. Dominik Fries

spolupracující advokát

Mgr. Monika Skalová

spolupracující advokát+420 604 494 364skalova@klblegal.cz

Mgr. Veronika Civínová

advokátní koncipientka

Mgr. Ing. David Hanel

advokátní koncipient

Mgr. Ondřej Kučera

advokátní koncipient

Mgr. Vojtěch Hanzal

advokátní koncipient

Šárka Vávrová

Office Manager

Aleš Hradečný

Anna Bezděková

Zuzanna-Mathilda Issa

Radka Dočkalová

Veronika Valuchová

Anna Bíbová

Veronika Falešníková

Michala Kuncířová

Kateřina Levá

Filip Jindra

Bc. Jakub Sýkora

Tereza Iblová

© 2022 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění