Česky English

Tým

JUDr. David Kuboň

zakládající partner+420 604 494 355kubon@klblegal.cz

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

zakládající partner+420 605 204 646 laska@klblegal.cz

Mgr. Petr Budzinski

zakládající partner+420 775 719 359 budzinski@klblegal.cz

JUDr. Zbyněk Drobiš

spolupracující advokát+420 720 072 059 drobis@klblegal.cz

Mgr. et Mgr. Alena Škrábková

spolupracující advokát

Mgr. Veronika Civínová

advokátní koncipientka

Mgr. Monika Skalová

advokátní koncipientka

Mgr. Radek Novotný

advokátní koncipient

Mgr. Ing. David Hanel

advokátní koncipient

Mgr. Ing. Dominik Fries

advokátní koncipient

Mgr. Ondřej Kučera

advokátní koncipient

Mgr. Sandra Kuncová

advokátní koncipientka

Aleš Hradečný

Anna Bezděková

Zuzanna-Mathilda Issa

Radka Dočkalová

Veronika Valuchová

Ondřej Čermák

Anna Bíbová

Veronika Falešníková

Michala Kuncířová

© 2021 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění