Česky English

Tým

JUDr. David Kuboň

zakládající partner+420 773 870 220kubon@klblegal.cz

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

zakládající partner+420 605 204 646 laska@klblegal.cz

Mgr. Petr Budzinski

zakládající partner+420 775 719 359 budzinski@klblegal.cz

JUDr. Lukáš Kuboň

spolupracující advokát

Mgr. et Mgr. Alena Škrábková

spolupracující advokát

Mgr. Ing. Dominik Fries

spolupracující advokát

Mgr. Veronika Civínová

advokátní koncipientka

Mgr. Monika Skalová

advokátní koncipientka

Mgr. Ing. David Hanel

advokátní koncipient

Mgr. Ondřej Kučera

advokátní koncipient

Mgr. Sandra Kuncová

advokátní koncipientka

Mgr. Vojtěch Hanzal

advokátní koncipient

Šárka Vávrová

Office Manager

Aleš Hradečný

Anna Bezděková

Zuzanna-Mathilda Issa

Radka Dočkalová

Veronika Valuchová

Anna Bíbová

Veronika Falešníková

Michala Kuncířová

Daniel Krejčí

Kateřina Levá

Filip Jindra

© 2021 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění