KLB LEGAL - Tým
Česky English
test

Tým

JUDr. David Kuboň

zakládající partner+420 773 870 220kubon@klblegal.cz

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

zakládající partner+420 605 204 646 laska@klblegal.cz

Mgr. Petr Budzinski

zakládající partner+420 775 719 359 budzinski@klblegal.cz

JUDr. Lukáš Kuboň

spolupracující advokát

Mgr. et Mgr. Alena Škrábková

spolupracující advokát

Mgr. Ing. Dominik Fries

spolupracující advokát

Mgr. Monika Skalová

spolupracující advokát+420 604 494 364skalova@klblegal.cz

Mgr. Veronika Civínová

spolupracující advokátcivinova@klblegal.cz

Mgr. Ing. David Hanel

advokátní koncipient

Mgr. Kateřina Kösslerová

advokátní koncipientka

Mgr. Ondřej Kučera

advokátní koncipient

JUDr. Vojtěch Hanzal

advokátní koncipient

Mgr. Bc. Aleš Hradečný

advokátní koncipient

Mgr. Bc. Jan Teplý

advokátní koncipient

Mgr. Vendula Devodier

advokátní koncipientka

Mgr. Jakub Sýkora

právník

Šárka Vávrová

Office Manager

Anna Bezděková

Zuzanna-Mathilda Issa

Radka Dočkalová

Anna Bíbová

Veronika Falešníková

Kateřina Levá

Filip Jindra

Tereza Iblová

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění