KLB LEGAL - Start-up a FinTech
Česky English
test

Start-up a FinTech

Fandíme inovacím

Věříme, že „finanční služby budoucnosti“ tu můžou být už dnes. Baví nás podílet se na změně.

Máme spoustu zkušeností – a chceme s jejich pomocí podporovat nové projekty. Rádi vám pomůžeme realizovat nové nápady v oblasti finančních služeb.

Nejsme konzervativní, klademe důraz na hledání řešení. Máme rozsáhlé zkušenosti se zaváděním inovací, zejména ve sféře investování: na kapitálovém trhu, v prostředí investičních fondů či cenných papírů.

Vybrané referenční transakce

  1. Kompletní právní a compliance servis projektu Portu, první automatizované investiční platformě na českém internetu.

  2. Navržení struktury a realizace emise investičních certifikátů společnosti WOOD Venture o celkové nominální hodnotě 410.000 USD za účelem investování do různých US startupových projektů.

  3. Poskytování právní podpory společnostem využívajícím algoritmické obchodování na kapitálovém trhu.

Naši advokáti se specializací pro tuto oblast práva:

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

zakládající partner+420 605 204 646 laska@klblegal.cz

JUDr. David Kuboň

zakládající partner+420 773 870 220kubon@klblegal.cz

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění