KLB LEGAL - Služby pro obchodní společnosti
Česky English
test

Služby pro obchodní společnosti

Kompletní služby pro firmy

Naše komplexní právní služby pro obchodní společnosti zahrnují zajištění všech právních služeb, které obchodní společnost v různých fázích svého podnikání potřebuje:

 

Vybrané referenční transakce

  1. Právní poradenství lucemburskému fondu WOOD Textiles Holding, akcionáři výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens, při prodeji jeho majoritního podílu českému investorovi R2G Rohan v rámci dobrovolné nabídky převzetí.

  2. Právní poradenství hlavnímu akcionáři v procesu vytěsnění menšinových akcionářů (squeeze-out) společnosti PAS Zábřeh na Moravě a. s.

  3. Komplexní právní poradenství obchodní společnosti podnikající v oblasti lékařských přístrojů a vybavení lékařských laboratoří, obchodní společnosti v oblasti hotelierství atd.

Naši advokáti se specializací pro tuto oblast práva:

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

zakládající partner+420 605 204 646 laska@klblegal.cz

JUDr. David Kuboň

zakládající partner+420 773 870 220kubon@klblegal.cz

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění