KLB LEGAL - Radili jsme: Koupě “Lendlovy sbírky” 420 plakátů Alfonse Muchy a zapojení investorů
Česky English
test

Radili jsme: Koupě “Lendlovy sbírky” 420 plakátů Alfonse Muchy a zapojení investorů

Praha, 25. 10. 2023

Za KLB Legal jsme poskytli poradenství při koupi tzv. Lendlovy sbírky děl Alfonse Muchy a také při nabídce sbírky veřejnosti. Celý projekt vedl David Kuboň, řídicí partner KLB Legal.

Nákup více než 400 Muchových plakátů realizovala platforma Portu Gallery z investiční skupiny WOOD & Company. Kolekci založil Ivan Lendl, nejlepší tenista své doby. Jeho poradcem a kurátorem sbírky byl přímo syn malíře, Jiří Mucha. Posléze byla sbírka ve vlastnictví Richarda Fuxy, který ji výrazně rozšířil.

Cílem Portu Gallery je nabídnout sbírku investorům, a to již od 1 Kč. Investoři si budou moci koupit podíl na plakátech formou investičních certifikátů.

Právně jsme nastavovali i nabízení plakátů veřejnosti a postavili jej na inovativním prospektu investičních certifikátů. Investiční certifikáty jsou určeny všem typům investorů. Námi připravený prospekt schválila letos Česká národní banka. Čeští investoři tak mají možnost se podílet na národním pokladu.

Myšlenkou celého projektu Portu je demokratizace investování, kterou KLB Legal dlouhodobě podporuje.

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění