Česky English
test

První transformace minifondu podle § 15 ZISIF na licencovaný samosprávný investiční fond za pomoci KLB Legal

5.4.2022

KLB Legal, s.r.o., advokátní kancelář, poskytla právní služby společnosti Evermore Capital Management, a.s., v procesu transformace společnosti z právnické osoby, jež provádí správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 ZISIF na samosprávný investiční fond.

Spolupráce mezi advokátní kanceláří a společností Evermore Capital Management byla uzavřena za účelem transformace společnosti z původního „minifondu“ podle § 15 ZISIF na samosprávný investiční fond.

Po úspěšném projektu SPAC si tak KLB Legal připsala další hodnotné prvenství, jedná se totiž o vůbec první takto vzniklý samosprávný investiční fond. „Opět jsme se pustili do něčeho nového. Z praxe mohu říci, že zakládání „minifondů“ je v českém prostředí čím dál častější a možnost takovéto transformace může být zajímavým signálem směrem k odborné veřejnosti.“ říká JUDr. David Kuboň, managing partner v KLB Legal.

Česká národní banka udělila společnosti povolení k činnosti dne 1. dubna 2022 na základě splnění podmínek stanovených § 490 odst. 1 ZISIF. ČNB tak shledala společnost jako důvěryhodnou, mající vyhovující vnitřní strukturu (včetně zajištění compliance) i reálnými ekonomickými propočty podložený obchodní plán.

„Po předchozích dobrých zkušenostech pro nás byl tým KLB Legal jasnou volbou. Jsme skutečně velmi rádi, že se nám jako prvním společně podařilo dokončit transformaci z minifondu dle §15 ZISIF na fond kvalifikovaných investorů (SICAV).

Tato mnohem robustnější struktura fondu s novým názvem ARISTOCRAT, nám umožní starat se o současná i nově svěřená aktiva na ještě profesionálnější úrovni než doposud. Budeme tak moci naplno využívat našich předchozích zkušeností z působení ve finančním sektoru.

Velké poděkování za důvěru patří našim dosavadním klientům, pro které dokončená transformace představuje naplnění příslibu, který od nás v minulosti dostali.“ doplňují zakladatelé fondu Tomáš Provazník a Jan Zuska.

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění