KLB LEGAL - Prodej robotů na forex od WSM – nelegální investiční služba?
Česky English
test

Prodej robotů na forex od WSM – nelegální investiční služba?

Autor: Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.
Společnost WSM dostala pokutu a opakované varování ze strany ČNB za to, že bez licence prodává klientům v České republice investičního „robota“ pro obchodování na forexových trzích. Podle ČNB se jedná o investiční službu bez příslušného povolení. WSM naopak tvrdí že licenci k poskytování investičních služeb mít nemusí. Jednoduše proto, že jen prodává software. Naše kancelář se k tomuto tématu vyjadřuje v následujícím článku.
Právníci ČNB ovšem nejsou jediní, koho tento argument nepřesvědčil. „Na základě informací, které mám, se podle mého názoru jedná skutečně o nelegální poskytování investičních služeb, a to služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,“ říká Vojtěch Láska, advokát z kanceláře KLB Legal a odborník na právo kapitálového trhu.
Tvrzení WSM, že pouze prodává software, podle něj neobstojí, bez ohledu na to, jak formálně nazývá smlouvu uzavíranou s klientem. Ve skutečnosti prodává klientovi investiční produkt, obchodování na trhu s využitím robota, s vidinou zhodnocení prostředků. „O investičním charakteru produktu svědčí i skutečnost, že WSM náleží podíl na zisku klienta, tedy obdobně jako poplatek u obchodníka s cennými papíry,“ dodává Láska.
Navíc podle něj záleží na okolnostech uzavírání smluv. Typicky nejde o klienty, kteří by sami hledali vhodný software k obchodování. „Naopak, podle dostupných informací je produkt nabízen i lidem, kteří nejsou zkušenými investory a koupí produktu od WSM na sebe přebírají všechna rizika spojená s tímto typem obchodování, aniž by se na ně vztahovala ochrana, která je jinak ze zákona poskytována zákazníkům licencovaných subjektů,“ uzavírá advokát.

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění