Česky English

Problémy společností ze skupiny Premiot

Webinář

Dovolujeme si Vás informovat o tom, že v úterý dne 14. 3. 2023 od 18:00 do 19:00 hodin se bude konat webinář ohledně kauzy Premiot. V případě zájmu budeme rádi za Vaši účast.

Na webinář se lze přihlásit přes tento odkaz: https://meet.google.com/xmy-vyqv-fgi

Shrnutí

Od začátku letošního roku, kdy se k nám poprvé dostaly zprávy o problémech společností ze skupiny Premiot Group, vývoj situace sledujeme.

Již několik týdnů se na nás pravidelně obrací investoři, kteří investovali své prostředky do dluhopisů vydaných společnostmi ve skupině Premiot Group, se zájmem o zastupování. Proč tomu tak je?

Příkladmo lze uvést, že

 
Nejdříve to vypadalo, že se informace o prodlení s plněním povinností (ať již s vyplácením výnosů či jmenovitých hodnot dluhopisů) vztahují „pouze“ na dluhopisy Europa Investment Property CZ 8/22 a Premium Data Systems 8/22 III. Ostatně, Ondrej Spodniak a jeho kolegové nastalou situaci vysvětlovali tím, že ke zpoždění došlo z administrativních důvodů a že peníze budou vyplaceny do konce ledna (zde).

Existovala tedy naděje, že skupina Premiot Group bude schopná své nesnáze vyřešit sama. K vyplacení dlužného plnění nicméně nedošlo a informace o dalších problémech společností ze skupiny Premiot Group stále přibývají. Realistický pohled na věc je proto takový, že bude zřejmě namístě přistoupit ke komplexnějšímu řešení, které možná nebude v rukách té které společnosti, jež se nachází v prodlení.

Nyní se investoři na příšlušné společnosti obrací s předžalobními výzvami a spolu s dlužným plněním požadují i úrok z prodlení, na který mají ze zákona nárok a který nyní činí 15 % p.a. z dlužné částky, což rozhodně není málo.

Je na obzoru další insolvence?

Ačkoliv nelze zcela vyloučit jiné varianty řešení, z našeho pohledu je očekávaným řešením insolvence. Totiž, čím delší je prodlení společností s plněním jejich povinností, tím větší je šance, že investoři v postavení věřitelů podají proti společnosti (dlužníkovi) insolvenční návrh, (nepodá-li jej dříve sama společnost).

Co dál?

Z uvedených důvodů doporučujeme koordinovat postup s ostatními investory a domáhat se nároků společným postupem, ideálně v zastoupení zkušenými poradci. Jako kancelář dlouhodobě působící na finančním trhu se zkušenostmi v oblasti FinTech a zastupující poškozené investory věříme, že můžeme být nápomocní, a za tímto účelem sdružujeme poškozené investory.
Aktuální dění v rámci prodlení skupiny Premiot nadále podrobně sledujeme a připravujeme se na případné soudní řízení. Pokud by došlo k insolvenčnímu řízení skupiny Premiot nebo s ní spojených osob, očekáváme, že řízení bude časově náročné a vzhledem k velkému počtu poškozených budou následně jmenováni společní zmocněnci poškozených. Naším cílem v případném insolvenčním řízení bude stát se společným zmocněncem poškozených.

V případě dotazů jsme k dispozici na emailové adrese premiot@klblegal.cz

Související články

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění