KLB LEGAL - Přišel čas hájit zájmy drobných investorů
Česky English
test

Přišel čas hájit zájmy drobných investorů

Řada obchodníků s cennými papíry či investičních zprostředkovatelů v ČR poskytují své služby kvalifikovaně a čestně. Je ovšem zjevné, že i tak dochází k protiprávnímu jednání a vzniku škody. Co je to best execution a jak se vyvarovat např. tzv. churningu? Buďte aktivní a sledujte pravidelně své portfolio, radí v dnešním rozhovoru JUDr. David Kuboň.

Jste drobným investorem, který vložil své peníze profesionální společnosti pro obchodování na kapitálových trzích? Přišel jste o ně? Říkáte si riziko „povolání“ a nebezpečí trhu. Daný přístup nemusí být vždy pravdou a poruší-li společnost při těchto obchodech s Vašimi penězi zákonné povinnosti, můžete se domáhat svých oprávněných nároků. O netradičním tématu odpovědnosti společností obchodujících na kapitálových trzích s JUDr. Davidem Kuboněm, partnerem advokátní kanceláře KLB Legal.

Dobrý den pane doktore, mohl byste na úvod vysvětlit čtenářům, jak může velká společnost obchodující na kapitálových trzích porušit svou povinnost vůči drobnému investorovi, když jest všeobecně známo, že kdo se rozhodne pro obchody na kapitálových trzích, musí nést riziko?

… více na www.finance.cz

26.10.2012, Finance.cz, Zbyněk Drobiš

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění