Česky English

O co jde v kauze Growing Way?

V září českým finančním trhem otřásla zpráva, že společnosti Growing Way byla zajištěna částka kolem jedné miliardy korun pro podezření z podvodného jednání ve formě tzv. Ponziho schématu, jinak známým jako „letadlo“. O co šlo a jak postupovat dál?

Rychlý odkaz: Potřebujete právního zástupce?

Poškozeným investorům nabízíme možnost právního zastoupení (máme zažádáno o status společného zmocněnce). Veškeré informace o možném zastupováním – včetně cen a způsobu přihlášení – naleznete zde.

O co v kauze Growing Way jde?

Podle dostupných informací, které v článku popsal například týdeník Respekt, jednatel společnosti Ondřej Janata, zjednodušeně řečeno, využíval vkladů nových investorů k tomu, aby vyplácel výnosy stávajícím investorům, a reálně se svěřené finanční prostředky patrně vůbec nesnažil zhodnocovat na trzích. Nadějný mladý investor, jak byl titulován v několika rozhovorech, za více než rok činnosti své společnosti činnosti stihl nashromáždit prostředky od zhruba 4000 investorů z řad široké veřejnosti.

Důležitá otázka je nasnadě, jak je možné, že se mu něco takového povedlo a žádný kontrolní mechanismus nezasáhl?

Alternativní fondy podle §15 ZISIF

Společnost Growing Way prováděla správu majetku investorů srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“), přičemž je důležité říci, že správcovská společnost je pouze registrována u České národní banky a nejedná se o regulovaný subjekt. Její povinností je jednou ročně přeložit ČNB reporting a při registraci si nechat schválit investiční strategii, podle které plánuje majetek investorů obhospodařovat.
V žádném případě není tato forma minifondu určena pro širokou veřejnost, nýbrž jde o alternativní fond, který primárně spravuje prostředky od omezeného okruhu investorů (tzv. friends & family) a případně od dalších kvalifikovaných investorů.
Podle veřejně dostupného stanoviska ČNB není určen k veřejnému nabízení retailovým investorům; pokud ČNB identifikuje veřejné nabízení při incidenční kontrole, může správci udělit finanční sankci nebo může přistoupit k výmazu ze seznamu správců.
Situaci kolem minifondů podle § 15 ZISIF lze momentálně shrnout tak, že možné pochybení správce lze odhalit spíše náhodně, i proto se nyní zintenzivnily diskuze o budoucí úpravě regulace těchto entit, kterých v současné době na trhu operuje přes 300.

Jak postupovat z pozice poškozeného investora?

Pokud se například z médií dozvíte, že společnost, která spravuje vaše peníze, se dostala do potíží, je dobré se primárně obrátit přímo na kontaktní osoby. Je možné, že v takové chvíli se žádné odpovědi nedočkáte, poté je nejlepší se ideálně společně dalšími poškozenými investory obrátit na advokátní kancelář. V případě hromadného zastupování lze významně ušetřit za náklady na právní služby, protože ve vztahu k poškozeným (případně věřitelům) advokát vykonává relativně obsahově podobné úkoly.
V případě Growing Way je oproti ostatním případům poškozených investorů velkou výhodou, že finanční prostředky společnosti byly v rámci úkonů trestního řízení zajištěny Policií ČR a je zde tedy vyšší šance, že se poškození investoři domůžou alespoň části svých vložených financí.
Pokud i vy patříte mezi poškozené investory, neváhejte se obrátit na KLB Legal pro ochranu vašich investic. Poškozeným investorům nabízíme možnost právního zastoupení (máme zažádáno o status společného zmocněnce). Veškeré informace o možném zastupováním – včetně cen a způsobu přihlášení – naleznete zde.

Autor článku:
Mgr. Ondřej Kučera

Kontakt na odpovědného partnera kanceláře:
JUDr. David Kuboň

© 2022 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění