KLB LEGAL - Podpora digitalizace z finančních prostředků EU
Česky English
test

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Název projektu: Podpora digitalizace ve společnosti KLB Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Evidenční číslo projektu: IDENT128

Projekt je realizován v rámci komponenty 1.4.2.1 Národního plánu obnovy – Výzvy pro předkládání žádostí Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků.

Realizátorem projektu je KLB Legal, s.r.o., advokátní kancelář. V důsledku trvající krize způsobené koronarovirovým onemocněním COVID-19 jsme v KLB Legal identifikovali nedostatky v míře digitalizace, v efektivitě obchodních a akvizičních procesů, a celkově v procesech týkajících se chodu společnosti napříč monitoringem finančních toků, organizací rozpracované práce, marketingem a péčí o zákazníky.

Předmětem projektu bude získání odborného poradenství v oblasti digitální transformace za účelem zvýšení digitální úrovně naší společnosti, což přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti a podpoří řešení hospodářských a sociálních následků krize způsobené koronavirovým onemocněním COVID-19.

V projektu budeme řešit následující podporované oblastí:

Realizace projektu je podpořena z finančních prostředků EU.


Národní plán obnovy

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění