KLB LEGAL - Ostatní oblasti práva
Česky English
test

Ostatní oblasti práva

Právní služby v dalších oblastech

Našim klientům poskytujeme právní služby i v dalších oblastech práva mimo naši specifickou specializaci. Zejména pak zajišťujeme:

Naši advokáti se specializací na vymáhání pohledávek

Mgr. Petr Budzinski (+ 420 775 719 359, email: budzinski@klblegal.cz)

Restrukturalizace

Poskytujeme poradenství při restrukturalizačních situacích. Toto poradenství obvykle zahrnuje plánování krizového řízení, zajištění financování a implementace podnikových a finančních restrukturalizací. Máme dlouholeté zkušenosti také s poradenstvím v insolvenčních řízeních a vypořádání.

Dlouhodobě zastupujeme klienty při jednáních s bankovními institucemi při odkupech jednotlivých bankovních pohledávek, včetně jejich právního a ekonomického prověření a následného vymáhání a správy.

Pro své klienty jsme opakovaně navrhovali a stanovovali postupy v případech, kdy je nutné zajistit vypořádání a ukončení účasti ve společných firmách a projektech.

Naši advokáti se specializací na restrukturalizace

Mgr. Petr Budzinski (+ 420 775 719 359, email: budzinski@klblegal.cz)

Mgr. Petr Budzinski

zakládající partner+420 775 719 359 budzinski@klblegal.cz

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění