KLB LEGAL - Odškodnění újmy na zdraví
Česky English
test

Odškodnění újmy na zdraví

Odškodnění újmy na zdraví

Zajišťujeme pro naše klienty odškodnění újmy utrpěné následkem dopravní nehody, pracovního úrazu, pochybení zdravotnického zařízení a dalších škodních událostí. Máme specializovaný tým právníků, který se dlouhodobě zabývá touto oblastí práva.

Klademe důraz na mimosoudní vymožení odškodnění újmy na zdraví, nebojíme se však ani soudních sporů.

Po převzetí právního zastoupení poškozeného vymáháme odškodnění dle zásady „žádná výhra, žádná odměna“, což pro klienta znamená, že pokud nevymůžeme žádné odškodnění, tak nám nehradí žádnou odměnu. Tato zásada deklaruje, že věříme v naše právní schopnosti zajistit adekvátní odškodnění pro klienta a zároveň chápeme jeho složitou životní situaci, ve které není obvykle schopen hradit standardní odměnu následkem výpadku příjmů škodnou událostí.

Naše advokátní kancelář založila dva projekty náhrady škody, které můžete navštívit na níže uvedených odkazech:

Současně naše advokátní kancelář spolupracuje se společností První zdravotní poradenská, s.r.o., která již od roku 2013 pomáhá poškozeným osobám s vymáháním odškodnění újmy na zdraví utrpěné v důsledku dopravní nehody, pracovního úrazu, pochybení zdravotníka, sportovního úrazu, úrazu dítěte ve školském zařízení či v této souvislosti zastupuje oběti trestného činu.

Členství v mezinárodních právních organizacích

Global Justice Network

Celosvětová prestižní síť právníků zabývajících se vymáháním náhrady škody. Na základě našich globálních zkušeností a znalostí jsme schopni nabídnout pomoc poškozeným po celém světě. Zjistěte více: http://globaljusticenetwork.com

Panevropská organizace právníků

Díky členství v prestižní mezinárodní organizaci a úzké spolupráci s řadou špičkových mezinárodních právních firem jsme schopni nabídnout poškozeným kvalifikovanou právní pomoc prakticky po celém světě. Zjistěte více: http://peopil.com

Naši advokáti se specializací pro tuto oblast práva:

JUDr. David Kuboň

zakládající partner+420 773 870 220kubon@klblegal.cz

Mgr. Monika Skalová

spolupracující advokát+420 604 494 364skalova@klblegal.cz

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění