Česky English
test

Notářský zápis v elektronické podobě: o krok blíže založení společnosti z pohodlí domova

Na začátku září tohoto roku nabyla účinnosti novela notářského řádu, která korporátní praxi dále přibližuje realitě 21. století. Novela nyní umožňuje, aby notářské zápisy byly sepsány v elektronické podobě, aniž by muselo dojít k osobní schůzce s notářem: osobní jednání nahradí videokonference. Novinka tak dále zpřístupňuje možnost založení společností on-line cestou.

Kdy vlastně je notářský zápis potřeba? V životě podnikatele je mnoho momentů, kdy se s potřebou sepsání setká. Notářský zápis je tzv. veřejnou listinou a potřeba uskutečnit určité právní jednání ve formě veřejné listiny vždy plyne z právního předpisu. Nejčastěji se lze s notářskými zápisy setkat při již zmíněném zakládání společností, při vybraném rozhodování valných hromad nebo třeba při sepsání dohody se svolením k vykonatelnosti.

A co tedy přesně přináší novela? Zmínili jsme, že místo osobního jednání se schůzka s notářem bude odehrávat prostřednictvím videokonference. K tomu ovšem musí přistoupit i elektronická identifikace přítomných účastníků. K identifikaci je možné využít tzv. kvalifikované systémy elektronické identifikace podle zákona o elektronické identifikaci, které jsou provozovány soukromými subjekty s akreditací udělenou Ministerstvem vnitra . Mezi tyto systémy spadá například služba MojeID nebo certifikát a čipová karta od I.CA.

Další možností, jak bude moci být elektronicky ověřena totožnost účastníků, je pomocí bankovní identity. Ta umožňuje připojit se k portálům s elektronickými službami státu přes přihlašovací údaje do banky, a může ji tak mít každý, kdo využívá služeb elektronického bankovnictví. Funguje podobně jako „digitální občanka“: občané díky ní mohou využívat státem poskytované on-line služby jako třeba Portál občana, datové schránky, portál eReceptu, Očkovací portál, portál Moje daně nebo ePortál ČSSZ.

Vzhledem k tomu, že se schůze uskuteční pouze virtuálně, nebude docházet ani k vlastnoručnímu podpisu zápisu. Ten je u notářského zápisu v elektronické podobě nahrazen uznávaným elektronickým podpisem podle zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Rok 2022: Úřední ověřování elektronických podpisů

Další digitální novinkou, kterou novela notářského řádu přináší, je možnost ověření pravosti elektronického podpisu. Kořeny má v zákonu o právu na digitální služby, který umožňuje u notáře legalizovat, tedy uznat za vlastní (byť prostý) elektronický podpis. Takový podpis následně bude mít stejnou sílu jako úředně ověřený vlastnoruční podpis, a tyto dvě podoby podpisu dokumentu budou za sebe zaměnitelné. Nutno ovšem dodat, že legalizace elektronického podpisu bude možná až s účinností novely zákona o ověřování, který tuto problematiku upravuje, tedy od července 2022.

Anna Bezděková

 

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

 

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění