KLB LEGAL - Nesprávně provedená operace? Bez právníka to nepůjde
Česky English
test

Nesprávně provedená operace? Bez právníka to nepůjde

Každý člověk vchází do nemocnice s přesvědčením, že obdrží nejlepší lékařskou péči a zbaví se veškerých bolestí a trápení pomocí profesionální zdravotní péče. Lékaři na operačním sále jsou jenom lidé a jako lidé dělají chyby. Bohužel, ať se nám to líbí nebo ne, poměrně často dochází na českých nemocničních sálech k závažným pochybením lékařů s následky velmi vážné újmy na zdraví.

Z hlediska vývoje rozhodovací praxe soudů se můžeme seznámit s mnoha případy, kdy zcela zdravý pacient, který podstoupil například banální operaci slepého střeva, je v důsledku pochybení lékařů doživotně odkázán na invalidní vozík. Klasický a známý seriál Nemocnice na kraji města je sice zajímavým příběhem z nemocničního prostředí, avšak zcela poukazuje na nesprávný přístup ošetřujícího lékaře k pacientovi. Vztah pacienta a lékaře musí být vyrovnaný a založen na kvalifikovaném informovaném souhlasu. Nechceme zahlcovat čtenáře zbytečnými právními informace, ale zákonná úprava v naší republice tuto povinnost informovaného souhlasu zakotvuje a je v soudních sporech plně vymáhána.

Jak ale postupovat v případě, že jsme přesvědčeni o nesprávně provedené operaci, kterou jsme my nebo naši blízcí podstoupili? V případě, že se bez znalosti platné právní úpravy pustíte do boje se zdravotnickým zařízením, příliš pochopení nečekejte. Z naší právní praxe jsou nám známy desítky případů, kdy v případě „reklamace“ operace a požadavku na odškodnění samotným pacientem dochází spíše ze strany lékařského personálu k osobním výpadům mimo etický rámec povolání lékaře, než-li poskytnutí pomoci a odškodnění.

Bez právního zastoupení se poškozený pacient řádného odškodnění nedomůže. Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti patří k nejsložitějším právním disciplínám, kdy velká část právníků odmítá zastupovat poškozené pacienty z důvodu složitosti problematiky a případné délky soudního sporu. Říkáte si, jak mám tedy postupovat, když lékaři své pochybení odmítají a lokální právník odmítá převzít právní zastoupení? Důležité je neztrácet naději a bojovat, jelikož zdraví máme opravdu jen jedno a způsobená újma vyžaduje poskytnutí odškodnění v plné výši.

Požadovat poskytnutí vysoké zálohy a hrazení právního zastoupení formou vysokých odměn ještě v průběhu soudního řízení, v konečném důsledku v řádech desetitisíců je pro poškozeného, kterému byly narušeny sociální, rodinné a pracovní vazby nemyslitelné. Poškozený by neměl zbytky sil a peněžních prostředků věnovat soudnímu sporu s nejistým výsledkem. Vhodným právním zástupcem je advokát, který přijme právní zastoupení formou podílové odměny, která se pohybuje v rozmezí od 10 % – 25 % z vymožené částky. Advokát je takto motivován k získání co nejvyššího odškodnění, což vyžaduje precizní znalost problematiky náhrady škody na zdraví a ochrany osobnosti. V případě neúspěchu tak advokát nic nezíská a je tedy již na počátku převzetí případu motivován k provedení relevantního zhodnocení šance na úspěch. Důležité je rovněž znát, že v případech soudních sporů o náhradu škody na zdraví se nehradí soudní poplatek.

V následujících článcích Vás seznámíme se základy právní problematiky náhrady škody na zdraví a ochrany osobnosti, zaměříme se na některé případy, které byly projednávány českými soudy a stanovíme, jaké práva mají pozůstalí v případě smrti pacienta ve zdravotnickém zařízení.

Zdroj: Doktorka.cz

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění