KLB LEGAL - Nemovitostní transakce
Česky English
test

Nemovitostní transakce

Akvizice a developerské projekty

Poskytujeme poradenství v oblasti práva nemovitostí pro všechny druhy transakcí – od převodů nemovitostí pro individuální klienty (včetně úschov), přes akvizice obchodních nemovitostí nebo nemovitostních společností, až po komplexní právní poradenství při realizaci developerských projektů.

Při zajištění obchodních transakcí s nemovitostmi jsme schopni zajistit kompletní právní služby: právní due diligence, vyjednávání  transakční dokumentace, návrh a realizaci vhodné struktury financování a následně vypořádání celé transakce.

Novým klientům poskytujeme právní služby ohledně nemovitostí rovněž prostřednictvím KLB REAL.

Nejen dluhové financování

Dokážeme navrhnout vhodnou strukturu financování pro váš nemovitostní projekt. Využíváme nástrojů finančního trhu: umíme pomoci s vydáním dluhopisů či investičních certifikátů, a nejen to. Do našeho repertoáru patří také zakládání fondů nebo různorodá licenční řízení před Českou národní bankou.

Díky mnohaletým zkušenostem máme nejen unikátní právní know-how, ale rozumíme i ekonomickým aspektům jednotlivých projektů.

Vybrané referenční transakce

  1. Poradenství při akvizici dvou nákupních center v Praze (Harfa a Šestka) a prémiové administrativní budovy v Bratislavě (Westend) prostřednictvím českého investičního fondu SICAV a následné emise investičních akcií.

  2. Poradenství developerské skupině KKIG za účelem realizace developerského rezidenčního projektu v Praze Spořilově, včetně návrhu a realizace financování kombinací bankovního úvěru a emise dluhopisů, a poradenství při úspěšných emisích dluhopisů Korunovační, Římská a Choceradská v celkovém objemu 150 mil. Kč.

  3. Poradenství významnému investorovi při přípravě a realizaci developerského projektu soukromých vysokoškolských kolejí na Praze 6.

Naši advokáti se specializací pro tuto oblast práva:

JUDr. David Kuboň

zakládající partner+420 773 870 220kubon@klblegal.cz

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění