Česky English

Nemovitostní transakce

Akvizice a developerské projekty

Poskytujeme poradenství v oblasti práva nemovitostí pro všechny druhy transakcí – od převodů nemovitostí pro individuální klienty (včetně úschov), přes akvizice obchodních nemovitostí nebo nemovitostních společností, až po komplexní právní poradenství při realizaci developerských projektů.

Při zajištění obchodních transakcí s nemovitostmi jsme schopni zajistit kompletní právní služby: právní due diligence, vyjednávání  transakční dokumentace, návrh a realizaci vhodné struktury financování a následně vypořádání celé transakce.

Nejen dluhové financování

Dokážeme navrhnout vhodnou strukturu financování pro váš nemovitostní projekt. Využíváme nástrojů finančního trhu: umíme pomoci s vydáním dluhopisů či investičních certifikátů, a nejen to. Do našeho repertoáru patří také zakládání fondů nebo různorodá licenční řízení před Českou národní bankou.

Díky mnohaletým zkušenostem máme nejen unikátní právní know-how, ale rozumíme i ekonomickým aspektům jednotlivých projektů.

Vybrané referenční transakce

  1. Poradenství při akvizici dvou nákupních center v Praze (Harfa a Šestka) a prémiové administrativní budovy v Bratislavě (Westend) prostřednictvím českého investičního fondu SICAV a následné emise investičních akcií.

  2. Poradenství developerské skupině KKIG za účelem realizace developerského rezidenčního projektu v Praze Spořilově, včetně návrhu a realizace financování kombinací bankovního úvěru a emise dluhopisů, a poradenství při úspěšných emisích dluhopisů Korunovační, Římská a Choceradská v celkovém objemu 150 mil. Kč.

  3. Poradenství významnému investorovi při přípravě a realizaci developerského projektu soukromých vysokoškolských kolejí na Praze 6.

Naši advokáti se specializací pro tuto oblast práva:

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

zakládající partner+420 605 204 646 laska@klblegal.cz

JUDr. David Kuboň

zakládající partner+420 773 870 220kubon@klblegal.cz

© 2021 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění