Česky English

Největší IPO v dějinách Kazachstánu

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 došlo k největšímu primárnímu úpisu akcií (IPO) v historii Kazachstánu. Jednalo se o IPO největšího kazašského státního podniku, KazMunayGas (KMG), přední ropné a plynárenské společnosti, jež má více než 25% podíl na produkci ropného a plynového kondenzátu v zemi a 82% podíl v rafinaci ropy. Celkový objem IPO dosáhl 154 miliard tenge (330 milionů USD).
Naše kancelář poskytovala během této transakce široké právní poradenství jednomu z mezinárodních koordinátorů transakce, WOOD & Company Financial Services.

Historicky největší primární úpis akcií v dějinách Kazachstánu odstartoval na zahajovacím ceremoniálu, kterého se účastnil i kazašský premiér Alikhan Smailov. Ten ve svém úvodním projevu uvedl: „Žádosti našich občanů byly upřednostněny a plně uspokojeny. IPO KazMunayGas je jedním z největších obchodů pro akciový trh Kazachstánu a bude mít pozitivní efekt jak pro rozvoj domácího finančního trhu, tak pro občany naší země.“
Celkový objem IPO dosáhl 154 miliard tenge (330 miliard USD) a na více než 130.000 lidí si podalo žádost a chce stát investorem, 95% z nich je z Kazachstánu.
KazMunayGas National Company je přední ropná a plynárenská společnost, největší státní podnik v Kazachstánu. Spravuje aktiva napříč celým výrobním cyklem – od průzkumu a těžby uhlovodíků po přepravu, zpracování a poskytování služeb. Podílí se také na rozvoji a realizaci státní politiky v ropném a plynárenském průmyslu.
Dle vyjádření premiéra Kazachstánu se jedná o jeden z prvních kroků k vybudování otevřené a efektivní ekonomiky v zájmu lidu Kazachstánu.
Uvedení akcií KazMunayGas na kazašskou burzu podle něj přispěje k další denacionalizaci ekonomiky, která je součástí probíhajících politických reforem. Zároveň věří, že uvedení významných státních podniků na burzu povede k jejich větší odpovědnosti a transparentnosti vůči veřejnosti a akcionářům. Nutno podotknout, že stát si však prostřednictvím fondu ponechává kontrolu nad společností.
Premiér rovněž poznamenal, že i další národní společnosti budou následovat příkladu KMG a stanou se v rámci série IPO v letech 2023 – 2025 veřejnými.

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění