Česky English
Přejít zpět na celý tým

Mgr. Monika Skalová

Monika je vedoucím advokátem pro odškodnění újmy na zdraví. S naší advokátní kanceláří spolupracuje nepřetržitě od června 2016. Svou praxi zahájila již během studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kdy působila ve významné mezinárodní kanceláři.
Dlouhodobou specializací Moniky je právní pomoc klientům v oblasti vymáhání náhrady škody, zejména zajištění odškodnění újmy na zdraví z dopravních nehod, pracovních úrazů a pochybení zdravotnických zařízení. Klienty úspěšně zastupuje jak v mimosoudním jednání s odpovědným subjektem, tak současně v soudních sporech, včetně trestního řízení.

© 2022 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění