KLB LEGAL - Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.
Česky English
test
Přejít zpět na celý tým

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Advokát od roku 2010, absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2001) a obor International Financial Law na University of Manchester (2006). Pracoval nejprve jako vedoucí referátu kapitálového trhu na Ministerstvu financí, následně v letech 2007 – 2011 v advokátní kanceláři Clifford Chance v oblasti práva kapitálových trhů a práva obchodních společností a od roku 2011 jako právník finanční skupiny WOOD & Company. Vojtěch v současnosti poskytuje právní poradenství zejména v oblasti práva kapitálového trhu a obchodního práva. Má velké zkušenosti se zakládáním investičních fondů a s tím spojeným strukturováním finančních transakcí. Je specialistou na MIFID II a na přípravu emisí pro veřejnou nabídku, včetně účasti na významném IPO na Burze cenných papírů Praha.

Specializace: Finanční služby, Investiční fondy, Emise dluhopisů, Start-up a FinTech, Nemovitostní transakce, Služby pro obchodní společnosti

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění