Česky English
Přejít zpět na celý tým

Mgr. Vojtěch Hanzal

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2021). Vojtěch působí v naší advokátní kanceláři od roku 2018 a specializuje se zejména na oblast pracovního a občanského práva. Současně Vojtěch působí jako interní doktorand na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

© 2022 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění