Česky English
Přejít zpět na celý tým

Mgr. Veronika Civínová

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a roční studijní pobyt na Sutherland School of Law, University College Dublin. Svou praxi zahájila během studia v roce 2012 v mezinárodní investiční bance. V naší advokátní kancelář pracuje od roku 2015. Veronika se zaměřuje na finanční trh a jeho českou i evropskou regulaci. Dlouhodobě spolupracuje s předními českými finančními institucemi, aktivně se věnuje emisím cenných papírů včetně IPO či prospektů a otázkám fondového investování. V neposlední řadě působí jako mentor v oboru compliance a prevence praní špinavých peněz. Veronika se ve své činnosti zaměřuje na FinTech a nová řešení ve finančních službách.

© 2022 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění