Česky English
Přejít zpět na celý tým

Mgr. Petr Budzinski

Advokát od roku 2005, absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (2001). Petr se zaměřuje, zejména na investiční transakce v oblasti nákupu nemovitostí, pohledávek, insolvenčního řízení a fúzí, akvizic, prodejů podniků a uplatňování náhrad škod. Sám působí rovněž i jako insolvenční správce.

Specializace: Zastupování v soudních sporech, Insolvenční právo a restrukturalizace, Náhrady škody, Ostatní oblasti práva (vymáhání pohledávek)

© 2022 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění