KLB LEGAL - Mgr. Petr Budzinski
Česky English
test
Přejít zpět na celý tým

Mgr. Petr Budzinski

Zakládající partner naší advokátní kanceláře – advokát od roku 2005 a insolvenční správce. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (2001), rovněž studoval Fakultu stavební ČVUT a specializační kurz oceňování nemovitostí. Petr se zaměřuje zejména na závazkové právo, a to na přípravu smluvních dokumentací a jejich implementaci. Rád pracuje na nových projektech, řešení krizových situací a legislativní činnosti a jeho velkým koníčkem jsou nemovitosti. Podílel se na několika stovkách transakcí, obchodních případů a sporů, a to především v oblasti českého obchodního práva a práva Evropské unie. V rámci sporné agendy se zaměřuje na složitější případy náhrady škody.

Specializace:  Sporná agenda, Nemovitostní právo, Závazkové právo, Krizové řízení

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění