KLB LEGAL - Mgr. Ondřej Kučera
Česky English
test
Přejít zpět na celý tým

Mgr. Ondřej Kučera

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (2020). Během studia Ondřej absolvoval roční studijní pobyt ve francouzském Grenoblu, kde získal Diplôme de droit français, působil na Ministerstvu financí ČR nebo v mezinárodní advokátní kanceláři přidružené k poradenské společnosti. V naší advokátní kanceláři působí od září 2020. Ondřej se zaměřuje především na právo kapitálového trhu, korporátní a evropské právo.

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění