Česky English
Přejít zpět na celý tým

Mgr. Ing. Dominik Fries

Advokát od roku 2021. Dominik absolvoval Právnickou a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně a roční studijní pobyt v rámci programu Erasmus na britské School of Law – Keele University. Po dokončení studií působil jako asistent soudce na prestižní soudní instanci a následně v mezinárodní investiční bance. V naší advokátní kanceláři pracuje od roku 2018. Dominik se zaměřuje na právo kapitálového trhu. Věnuje se též obchodnímu právu a disponuje znalostmi z oblasti procesního práva.

© 2022 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění