Česky English
Přejít zpět na celý tým

Mgr. Ing. David Hanel

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a dále obor Bankovnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 2012-2017 pracoval v mezinárodní investiční bance v oddělení Equity Trading. Na přelomu let 2017 a 2018 působil krátce v oblasti consultingu, kde se věnoval regulaci finančního trhu, a od dubna 2018 pracuje v naší advokátní kanceláři. Specializuje se na finanční trhy a jejich českou i evropskou regulaci.

© 2022 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění