Česky English
Přejít zpět na celý tým

Mgr. et Mgr. Alena Škrábková

Advokátka od roku 2017, absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (2013) a Policejní akademii ČR (2011). Svou praxi zahájila v malé advokátní kanceláři se specializací na právo nemovitostí, poté pracovala v advokátní kanceláři  zaměřující se na pohledávkové právo. Koncipientskou praxi vykonala v naší advokátní kanceláři. Alena se dlouhodobě věnuje právu insolvenčnímu a správě pohledávek.

Specializace: Insolvenční právo a restrukturalizace, Ostatní oblasti práva (vymáhání pohledávek)

© 2022 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění