Česky English
Přejít zpět na celý tým

Mgr. Barbora Stará, LL.M.

Advokát od roku 2016. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ročního studia na německé právnické fakultě na Universität Passau začala vykonávat koncipientskou praxi v naší kanceláři. S Bárou spolupracujeme zejména v oblasti pohledávkového, trestního, rodinného práva a nemovitostí.

Specializace: Nemovitostní transakce, Ostatní oblasti práva (trestní právo, rodinné právo, vymáhání pohledávek)

© 2017 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies