KLB LEGAL - Kryptoměny: 5 situací, kdy musíte mít licenci ČNB
Česky English
test

Kryptoměny: 5 situací, kdy musíte mít licenci ČNB

Česká národní banka se staví ke kryptoměnám (zatím) poměrně liberálně. Bitcoin ani podobné měny fungující na blockchainové technologii nevnímá jako peníze, ale spíše coby zboží. Záleží pak na konkrétním obchodním modelu, jestli bude nutné projít licenčním řízením, nebo ne. Kdy je tedy potřeba ČNB oslovit?

1. Spravujete majetek investorů ve „fondu“

Chystáte se investovat peněžní prostředky širší rodiny, známých či veřejnosti do kryptoměn?

Pokud se jedná o společnou správu majetku a pokud si za tuto činnost budete brát odměnu, je potřeba nejprve oslovit ČNB.

V případě rodiny či menšího počtu známých obvykle není nutná licence, ale postačí jednodušší registrace v seznamech regulátora. Registrace probíhá do 15 dnů po podání žádosti s potřebnými přílohami. Registrovaná osoba potom nepodléhá dohledu ČNB a plní pouze omezené množství povinností.

Pokud chcete své služby nabízet veřejnosti (o překvapivé definici pojmu veřejnost jsme psali zde), pak se nabízí cesta povolení k činnosti samosprávného či nesamosprávného investičního fondu. Fond pak může být dle typu povolení nabízen buď široké veřejnosti, nebo pouze kvalifikovaným investorům. O druzích fondů pojednáváme zde.

2. Fungujete jako burza

Vytváříte trh či burzu pro obchodování s kryptoměnami? I v tomto případě bude pravděpodobně potřeba licence. Záleží ovšem na tom, jaké služby svým klientům v rámci burzy poskytujete.

ČNB se zaměřuje především na platební služby. Pokud chcete umožnit zákazníkům například vkládat, vybírat či převádět peníze, měli byste požádat o příslušné povolení.

K jiným burzovním službám kromě platebních se Česká národní banka zatím vůbec nevyjadřuje – což ovšem nemusí znamenat, že je ignoruje. Založení takové burzy je proto určitě vhodné předem probrat s právním poradcem a identifikovat potenciální problémové zóny.

3. Máte směnárnu pro kryptoměny

Chcete měnit peníze za kryptoměny a naopak? Pak je dost dobře možné, že ani zde se licenci nevyhnete.

Česká národní banka se opět orientuje zejména na platební služby, u kterých vyžaduje povolení podle příslušného zákona. Ostatní aspekty v současné době teoreticky neřeší, v praxi to ale může být jinak. Zřízení směnárny by proto v ideálním případě měla opět předcházet porada s odborníkem v oblasti finančního práva.

4. Obchodujete s deriváty

Chystáte se obchodovat s deriváty (forward, opce či swap) na kryptoměny? Ačkoli z laického pohledu se obchodování s deriváty a obchodování s kryptoměnami samotnými nemusí příliš lišit, právně se jedná o zcela odlišné kategorie.

Derivát je na rozdíl od kryptoměny investiční nástroj, a proto obchodování s ním podléhá regulaci kapitálového trhu. Přestože existují výjimky (např. pro obchodování na vlastní účet při splnění určených kritérií), může se stát, že se licenčnímu řízení nevyhnete – třeba při použití vysokofrekvenčního algoritmického obchodování.

5. Již máte jinou licenci ČNB

Už máte povolení k výkonu regulovaných činností a nyní chcete navíc obchodovat s kryptoměnami? U velké části existujících licencí je výkon této dodatečné podnikatelské činnosti podmíněn registrací u České národní banky. I když se nebude jednat o klasické licenční řízení, prověří si ČNB váš podnikatelský záměr a posoudí jeho vliv na vaši činnost.

Pokud se navíc chystáte ke stávajícímu podnikatelskému modelu přidat i některou z činností uvedených v bodech 1. – 4. výše, čeká vás licenční řízení k rozšíření existujícího povolení.

Uvedený výčet vychází z odpovědi ČNB na otázky veřejnosti, nemůžeme ho ale vnímat jako konečný – Česká národní banka se nevyjadřuje zdaleka ke všem byznysovým modelům. Ze zveřejněné odpovědi lze každopádně dovodit přístup ČNB ke kryptoměnám a podle toho – ideálně se specialistou – posuzovat i další obchodní nastavení.

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Mgr. Veronika Civínová

Zdroj: Odpověď ČNB „K obchodování s tzv. převodními tokeny“

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění