Česky English

Kontakt

KLB Legal, s.r.o., advokátní kancelář

E-Mail: info@klblegal.cz

Telefon:

Adresa: Letenská 121/8, 118 00 Praha 1


JUDr. David Kuboň
zakládající partner
+420 739 040 363
kubon@klblegal.cz


Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.
zakládající partner
+420 605 204 646
laska@klblegal.cz


Mgr. Petr Budzinski
zakládající partner
+420 775 719 359
budzinski@klblegal.cz


JUDr. Zbyněk Drobiš
vedoucí advokát pro náhrady škody na zdraví
+420 720 072 059
drobis@klblegal.cz

© 2021 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění