Česky English
test

KLB Legal je společným zmocněncem v kauze Growing Way

Okresní soud v Ostravě vydal dne 3. 5. 2022 opatření, kterým rozhodl o 6 společných zmocněncích, kteří mohou zastupovat poškozené investory v trestním řízení vedeném proti společnosti Growing Way a Ondřeji Janatovi.

V předmětné kauze bylo poškozeno více než 4000 investorů, kteří vložili své finanční prostředky do minifondu GROWING WAY s.r.o. Vzhledem k velkému množství poškozených rozhodl Okresní soud na návrh státního zástupce, že poškození investoři mohou svá práva v běžícím trestním řízení uplatňovat pouze prostřednictvím společných zmocněnců. Partner advokátní kanceláře KLB Legal, JUDr. David Kuboň byl, vzhledem k významnému počtu jím zastoupených investorů, soudem vybrán jako jeden ze 6 společných zmocněnců.

Opatření Okresního soudu v Ostravě pro poškozené investory znamená, že se nyní nemohou do trestního řízení hlásit samostatně ani v zastoupení vlastního advokáta, ale musí být zastoupeni jedním ze společných zmocněnců. Pouze takto lze uplatnit nárok na náhradu škody a uplatňovat další práva v trestním řízení, jako je například nahlížení do spisu nebo právo být informován o vývoji trestního řízení.

Pro poškozené investory zastoupené advokáty, kteří se nakonec nestali společnými zmocněnci na základě opatření soudu, to nyní znamená, že si budou muset zvolit svým advokátem některého
ze 6 společných zmocněnců
.

Advokátní kancelář KLB Legal je připravena převzít zastupování i dalších poškozených investorů v trestním řízení, kteří svoji pohledávku řádně uplatnili v rámci insolvenčního řízení. Více informací naleznete zde.

JUDr. David Kuboň

 

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění