Česky English
Přejít zpět na celý tým

JUDr. Zbyněk Drobiš

Advokát od roku 2016, absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (2013, JUDr. – 2014). Svou praxi zahájil ve významné pražské advokátní kanceláři se specializací na pohledávkové právo. Zbyněk se dlouhodobě úspěšně věnuje problematice soudních sporů a je vedoucím právníkem naší kanceláře pro oblast vymáhání odškodnění újmy na zdraví se specializací na dopravní nehody a pracovní úrazy. Našim klientům poskytuje právní poradenství rovněž v oblasti občanského a pracovního práva, včetně přesahu do oblasti rodinného práva. Působí rovněž jako autor řady právních článků pro přední internetové portály. 


Specializace: Zastupování v soudních sporech, Náhrady škody (odškodnění újmy na zdraví), Ostatní oblasti práva (občanské právo, pracovní právo)

© 2021 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění