Česky English
Přejít zpět na celý tým

JUDr. Lukáš Kuboň

Advokát od roku 2005, absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2002, JUDr. – 2003). Koncipientskou praxi vykonal v menší pražské advokátní kanceláři, kde pak ještě tři roky působil jako spolupracující advokát. Od roku 2008 působí jako samostatný advokát. Lukáš se zaměřuje na smluvní a korporátní agendu, řadu zkušeností má i v oblasti zastupování klientů v soudních, rozhodčích, exekučních, jakož i správních řízeních. Dlouhodobě se věnuje též nemovitostnímu právu a agendě vymáhání pohledávek.

© 2022 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění