KLB LEGAL - JUDr. David Kuboň
Česky English
test
Přejít zpět na celý tým

JUDr. David Kuboň

David Kuboň je řídícím partnerem naší advokátní kanceláře. Advokát od roku 2005, absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2001, JUDr. – 2005).

Před založením naší advokátní kanceláře vedl mezinárodní interní tým právníků a compliance pracovníků skupiny WOOD & Company, největší investiční banky ve střední a východní Evropě. Po dobu pěti let byl hlavním právníkem skupiny Patria Finance, člena KBC Group. V minulosti pracoval pro přední místní i mezinárodní advokátní kanceláře v Praze, včetně právní firmy Wolf Theiss.

David je přední odborník pro oblast kapitálového trhu, správy aktiv a financování transakcí. Během své dvacetileté praxe se podílel na řadě unikátních transakcí, zahrnující mimo jiné největší tuzemské emise akcií přijaté k obchodování na pražské a varšavské burze cenných papírů (IPO), emise korporátních dluhopisů a investičních certifikátů, založení jednoho z prvních SICAV v ČR, trade finance na exotických zahraničních trzích nebo financování komplexních realitních projektů prostřednictvím fondových struktur.

Implementoval evropské směrnice v oblasti regulace a compliance. Jako obecně uznávaný praktik přispěl k rozvoji největší investiční banky ve střední a východní Evropě (www.wood.cz), jakož i předního retailového brokera v ČR (www.patria-direct.cz). Je spoluzakladatelem portu.cz, revoluční online platformy pro správu aktiv.

Při práci pro tuzemské i zahraniční klienty získal rozsáhlé zkušenosti při řešení sporů včetně zastupování v soudních řízeních. David v současné době zastupuje poškozené majitele vozidel a akcionáře společnosti Volkswagen ve sporu v souvislosti s tzv. aférou Dieselgate. David rovněž zastupuje vytěsněné akcionáře společností CETIN a Unipetrol ve sporu o nároky přesahující miliardu Kč.

Členství v profesních sdruženích

  • Česká advokátní komora
  • League of Lawyers
  • PEOPIL
  • Global Justice Network

 

Specializace: Finanční služby, Investiční fondy, Emise dluhopisů, Start-up a FinTech, Zastupování v soudních sporech, Nemovitostní transakce, Náhrady škody, Služby pro obchodní společnosti

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění