Česky English
Přejít zpět na celý tým

JUDr. David Kuboň

Advokát od roku 2005, absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2001, JUDr. – 2005). Pracoval v předních tuzemských i zahraničních advokátních kancelářích. V letech 2005 – 2010 byl vedoucím právního oddělení skupiny Patria Finance, od roku 2011 hlavním právníkem investiční banky WOOD & Company. David je přední odborník pro oblast kapitálového trhu a cenných papírů.  Implementoval evropské směrnice v oblasti regulace a compliance. Jako obecně uznávaný praktik přispěl k rozvoji největší investiční banky ve střední a východní Evropě, jakož i předního retailového brokera v ČR. Při práci pro tuzemské i zahraniční klienty získal rozsáhlé zkušenosti při řešení sporů včetně zastupování v soudních řízeních.

Specializace: Finanční služby, Investiční fondy, Emise dluhopisů, Start-up a FinTech, Zastupování v soudních sporech, Nemovitostní transakce, Náhrady škody, Služby pro obchodní společnosti

© 2017 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies