KLB LEGAL - Jakou hodnotu má lidský život?
Česky English
test

Jakou hodnotu má lidský život?

Není to jednoduchá otázka, ale realita postavila soudy před nutnost se s ní vypořádat.

Jak jsme si uváděli ve článku na téma odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých, nový občanský zákoník zrušil pevně stanovenou paušální výši odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých. V dnešním článku si představíme několik rozhodnutí ze soudních síní, které stanovují, jakou hodnotu má lidský život dle judikatury, a jenž mohou napomoci pozůstalým v jejich orientaci, jakou výši odškodnění nemajetkové újmy mohou požadovat.

Celý článek naleznete na webu měšec.cz.

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění