KLB LEGAL - Investiční fondy
Česky English
test

Investiční fondy

Zakládání fondů a compliance

Pro naše klienty vytváříme fondové struktury odpovídající jejich ekonomickým potřebám a zakládáme pro ně investiční fondy – a to jak fondy kvalifikovaných investorů, tak fondy určené retailovým investorům. Kromě České republiky umíme zajistit založení fondu také na Maltě nebo v Lichtenštejsku.

Poskytujeme komplexní právní a compliance poradenství investičním společnostem a samosprávným investičním fondům.

Máme zkušenosti s registracemi subjektů podle § 15 ZISIF („podlimitních fondů“) u České národní banky.

Private equity

Pomáháme najít právní řešení pro investování soukromého kapitálu: od navržení vhodné struktury až po realizaci.

Máme rozsáhlé zkušenosti s fondy kvalifikovaných investorů v různých formách vč. SICAV, s „minifondy“ podle § 15 ZISIF či s vydáváním investičních certifikátů na míru.

SICAV

Byli jsme u založení první české akciové společnosti s proměnným základním kapitálem i dalších SICAV.

Dlouhodobě spolupracujeme se správci SICAV v České republice i v dalších zemích EU. Poskytujeme jak ryze právní služby (pomoc při založení či zásadních změnách ve fondu), tak poradenství v oblasti compliance.

Vybrané referenční transakce

  1. Zajišťování kompletní právní a compliance podpory společnosti WOOD & Company investiční společnost, a.s., včetně přípravy vnitřních předpisů a klientské dokumentace, komunikace s Českou národní bankou a přípravy nových produktů.

  2. Zakládání fondů kvalifikovaných investorů a speciálních fondů obhospodařovaných společností WOOD & Company investiční společnost, a.s, včetně založení fondu kvalifikovaných investorů ve formě české akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (SICAV).

  3. Založení fondu kvalifikovaných investorů ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

  4. Transformace českého SICAV z nesamosprávného podlimitního na samosprávný nadlimitní fond (zesamosprávnění).

  5. Realizace komplexního projektu distribuce podílových listů společnosti Conseq Funds investiční společnost, a.s. v Polsku

  6. Správa maltské struktury WOOD & Company Funds SICAV P.l.c;

  7. Zajištění kótace fondu kvalifikovaných investorů FOCUS INVEST, investiční fond s prom. ZK, a.s. na Burze cenných papírů Praha, a.s.

  8. Založení a registrace společností podle § 15 ZISIF u České národní banky.

Na našem webu pravidelně publikujeme články o fondech či private equity.

Naši advokáti se specializací pro tuto oblast práva:

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

zakládající partner+420 605 204 646 laska@klblegal.cz

JUDr. David Kuboň

zakládající partner+420 773 870 220kubon@klblegal.cz

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění