Česky English

Growing Way

Kauza minifondu GROWING WAY s.r.o. Ondřeje Janaty poškodila několik tisíc menších či větších investorů. Advokátní kancelář KLB Legal nabízí všem poškozeným investorům zastupování při vymáhání škody. Podepsání plné moci a uzavření smlouvy s námi je možné jednoduše z pohodlí domova – kompletně on-line. 

Rychlý odkaz – Vyplňte přihlášku a zvolte si jako svého zmocněnce KLB Legal

Informační brožura – kauza Growing Way

Stáhnout informační brožuru

O co jde v kauze Growing Way?

Společnosti Growing Way byla zajištěna částka kolem jedné miliardy korun pro podezření z podvodného jednání ve formě tzv. Ponziho schématu, jinak známým jako „letadlo“. Společnost fungovala jako správce alternativního fondu podle § 15 ZISIF, který vybral od drobných investorů téměř 1,5 miliardy korun.  K úspěchu mu pomohly stovky finančních poradců.

Podrobněji jsme o kauze psali například zde.

V jaké fázi kauza je?

Celý případ nyní směřuje do trestního a insolvenčního řízení u souduPodle dostupných informací bude každý poškozený investor povinen zvolit si jednoho ze společných zmocněnců, aby ho v řízení zastupoval.

V současné chvíli Policie ČR zasílá všem zjištěným poškozeným poučení o jejich právech v trestním řízení spolu s usnesením Okresního soudu v Ostravě ve věci společných zmocněnců. Ke zvolení společného zmocněnce má poškozený lhůtu 30 dnů od doručení předmětného usnesení.

Policie ČR – Informace pro poškozené – investiční fond Growing Way, s.r.o.

KLB Legal požádala o status společného zmocněnce a podobně jako další zmocněnci nyní čeká na svolení soudu.

Doporučujeme Vám podat přihlášku z kapacitních důvodů již nyní.

Pro aktualizované informace sledujte náš web, případně nám napište na: growingway@klblegal.cz

Proč si vybrat KLB Legal?

(1) Všechno zvládneme online

Nechceme Vás obtěžovat s tištěním dokumentů, skenováním a chozením na poštu. Registrace i podepisování proto probíhá kompletně on-line.
Registraci zajišťujeme prostřednictvím formulářů Microsoft zde. Podepisování má na starosti specializovaná aplikace Signi. Budete potřebovat pouze e-mail a telefon.

(2) Máme zkušenosti s hromadnými žalobami

Jsme inovátoři v oblasti hromadných žalob. Nebojíme se jich – myslíme si, že škody by se měly vymáhat.
V médiích o nás uslyšíte například v souvislosti s kauzou Dieselgate (poškození vlastníci automobilů), Unipetrol či O2/CETIN (poškození akcionáři).

(3) Máme specializovaný finanční tým

Máme výjimečné know-how v oblasti kapitálového trhu a investičních fondů. Známe velmi dobře práva investorů a umíme je efektivně prosazovat v trestním, civilním i insolvenčním řízení, včetně řízení před finančním arbitrem.

(4) Nulová zátěž pro Vaši peněženku předem

Myslíme si, že advokát by si měl své peníze především vybojovat. Proto při uzavření smlouvy nepožadujeme žádnou zálohu. Veškerou odměnu si musíme zasloužit vymožením peněz – jsme proto motivováni pro Vás získat co nejvíce v co nejkratším čase.

(5) Finanční poradci selhali 

Lákání investorů do alternativního fondu Growing Way má na svědomí síť stovek finančních poradců, kteří inkasovali z peněz poškozených investorů  obrovské provize. Někteří z nich mohli tvořit s Janatou zločineckou organizovanou skupinu. Jsme připraveni vymáhat škodu i vůči finančním poradcům, kteří svým nečestným jednáním zklamali důvěru svých klientů.

Jaké jsou podmínky a cena?

Nabízíme Vám prosazování Vašich práv v trestním řízení a souvisejícím občanskoprávním řízení o náhradě škody a v insolvenčním řízení. Jako hlavní cíl vnímáme získání Vámi investovaných peněz zpět.

V případě vymožení peněz se o částku rozdělíme. U vymožené částky do 300.000,- Kč bude 90 % pro Vás a 10 % jako naše odměna. Z vymožené částky přesahující 300.000,- Kč bude 95 % pro Vás a 5 % jako naše odměna. Soudem přiznané tzv. náklady právního zastoupení si ponecháme.

Jak se přihlásit a co čekat dál?

Přihláška je k dispozici online v aplikaci Microsoft Forms: zde.

Po vyplnění přihlášky zkontrolujeme Vaše údaje a následně připravíme smlouvu o poskytování právních služeb a plnou moc. Tyto dokumenty Vám pak zašleme k podpisu – opět online, tentokrát prostřednictvím aplikace Signi.

Signi umožňuje podepsat dokumenty elektronicky za použití e-mailu a telefonu. Signi je velmi intuitivní a celým procesem Vás provede. K podpisu nepotřebujete žádné doklady ani certifikáty.

Aplikace jsou pro Vás zcela zdarma a měly by fungovat na jakémkoli zařízení.

Po podepsání je celý proces hotový.

Kdo za projektem stojí?

KLB Legal je středně velká advokátní kancelář, která se specializuje na finanční právo a náhrady škody. Více o nás se dočtete tady.

Garanty projektu jsou JUDr. David Kuboň, Mgr. Petr Budziński a Mgr. Monika Skalová. Naši advokáti mají dlouholeté zkušenosti jak s fungováním fondů, tak s hromadnými žalobami.

Kam se mohu obrátit v případě dalších dotazů?

Pro dotazy je Vám plně k dispozici e-mail growingway@klblegal.cz.

KLB Legal, poslední aktualizace 28.11.2021

© 2022 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění