KLB LEGAL - Finanční služby
Česky English
test

Finanční služby

Finanční právo a právo kapitálového trhu

Jsme specialisté na finanční právo a kapitálový trh.

Dlouhodobě spolupracujeme s nejvýznamnějšími:

Díky této mnohaleté zkušenosti máme nejen unikátní právní know-how v dané oblasti, ale navíc rozumíme i obchodním a ekonomickým aspektům podnikání na finančním trhu.

Samozřejmou součástí našich služeb je zastupování v různých typech řízení a jiných jednání s Českou národní bankou.

Compliance v oblasti finančních služeb

Jsme odborníky na MiFID II, EMIR, PRIIPS, MAR, AIFMD a další evropské regulace, které v posledních letech výrazně proměnily způsob a možnosti podnikání na finančním trhu.

Zajišťujeme kompletní právní a compliance služby pro finanční instituce, zejména pro obchodníky s cennými papíry (bankovní i nebankovní), investiční zprostředkovatele, investiční společnosti, investiční fondy, směnárny, poskytovatele platebních služeb a emitenty kótovaných cenných papírů.

Akcie a IPO

Máme rozsáhlé zkušenosti s přijetím akcií k obchodování na regulovaném trhu či mnohostranném obchodním systému (IPO).

Ve své praxi pomáháme také s následnými transakcemi, jako jsou accelerated book building (ABB), buy-back či vyřazení akcií z obchodování (delisting).

Patříme mezi vybrané právní kanceláře schválené Burzou cenných papírů Praha pro zajištění právních služeb emitentům při vstupu na trh START.

Prospekt cenného papíru

Dokážeme vám kvalifikovaně pomoci v celém procesu přípravy a schvalování prospektu – ať už se jedná o přijetí akcií na burzu, veřejnou emisi dluhopisů nebo jinou situaci, kdy je prospekt potřebný.

Naši advokáti jsou odborníky na nařízení o prospektu i další české a evropské regulace, které jsou pro přípravu prospektu klíčové.

Vybrané referenční transakce

  1. Komplexní právní a compliance poradenství finanční skupině WOOD & Company při implementaci evropských směrnic MiFID II, AIFMD, EMIR, MAR, AML a jiných regulatorních předpisů.

  2. Právní poradenství WOOD & Co. při přijetí 511 miliónů kmenových akcií MONETA Money Bank, a.s k obchodování na Prime Marketu Burzy cenných papírů Praha a dále při následném ABB (akcelerovaném book buildingu). Společnost WOOD & Co působila při IPO jako Joint Lead Manager a Listing Agent.

  3. Příprava žádosti a zajištění licence obchodníka s cennými papíry na Maltě.

  4. Zajištění registrace nových investičních zprostředkovatelů a následné právní a compliance poradenství.

  5. Pro významné české obchodníky s cennými papíry zajištění pasportizace investičních služeb do většiny zemí Evropské unie.

  6. Zastupování ve správních řízeních vedených ČNB, FMA, KNF, FCA, CONSOB a dalšími regulátory finančních služeb v Evropské unii.

  7. Právní a compliance poradenství fintech platformě Portu, která umožňuje online asset management pro retailovou klientelu.

  8. Právní služby při přípravě a realizaci zpětných odkupů akcií pro emitenty s kótovanými akciemi – ČEZ, O2 a Fondul (Rumunsko).

  9. Právní a compliance poradenství směnárnám a subjektům podle zákona o platebním styku.

Na našem webu pravidelně publikujeme články o kapitálovém trhu a cenných papírech.

Naši advokáti se specializací pro tuto oblast práva:

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

zakládající partner+420 605 204 646 laska@klblegal.cz

JUDr. David Kuboň

zakládající partner+420 773 870 220kubon@klblegal.cz

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění