KLB LEGAL - Evropská unie zatím odložila regulaci robotického finančního poradenství
Česky English
test

Evropská unie zatím odložila regulaci robotického finančního poradenství

Evropští regulátoři se shodují, že fenomén automatizovaného (tzv. robo-advice) poradenství je ve sféře kapitálového trhu, bankovnictví a pojišťovnictví na vzestupu. Tento růst je ovšem pomalý a je navíc doprovázen omezeným počtem poskytovatelů i uživatelů těchto služeb. Z těchto důvodů se evropské orgány (ESMA, EBA, EIOPA) rozhodly, že oblast zatím nepodrobí specifické regulaci.

To ovšem neznamená, že by automatizované finanční poradenství nebylo v současnosti regulováno. Aplikují se na něj obecně platná pravidla – například pro poskytování poradenství jako takového, pro komunikaci se zákazníky atd.

Pokud Vás zajímá oblast robo-advice a uvažujete o tom začít tyto služby poskytovat, obraťte se nás s důvěrou. KLB Legal již nyní poskytuje právní a compliance poradenství první české platformě využívající prvky automatizovaného poradenství:Portu

Plná verze zprávy Evropského systému dohledu nad finančním trhem (v AJ): tady

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění