KLB LEGAL - Emise dluhopisů
Česky English
test

Emise dluhopisů

Emise korporátních dluhopisů všech typů

Pro naše klienty zajišťujeme různé typy emisí dluhopisů:

Postupujeme vždy na základě analýzy konkrétních ekonomických a obchodních potřeb klienta. U zaknihovaných dluhopisů úzce spolupracujeme s obchodníkem s cennými papíry WOOD & Company.

Ve specifických případech, kdy se emise dluhopisů ukázala jako nevhodná k zajištění ekonomických cílů klienta, jsme připravili plně individualizovanou emisi investičních certifikátů (inominátní – netypizované, flexibilní – cenné papíry).

Vybrané referenční transakce

  1. Poradenství významnému pražskému developerovi při emisi zajištěných dluhopisů ve výši 300 mil. Kč denominovaných v českých korunách. Postavení vlastníků dluhopisů je posíleno zástavním právem k akciím emitenta, zástavním právem k pohledávce emitenta za projektovou společností a zástavním právem k nemovitostem ve prospěch agenta pro zajištění.

  2. Komplexní zajištění emise seniorních dluhopisů a emise podřízených dluhopisů za celkem 80 mil. Kč pro developerskou skupinu KKIG za účelem realizace developerského rezidenčního projektu Rezidence Korunovační.

  3. Komplexní zajištění emise dluhopisů ve výši 50 mil. Kč významné developerské skupině za účelem akvizice společnosti vlastnící budovu hypermarketu ve Zlíně.

  4. Navržení struktury a realizace emise investičních certifikátů společnosti WOOD Venture o celkové nominální hodnotě 410.000 USD za účelem investování do různých US startupových projektů.

  5. Navržení struktury a realizace emise investičních certifikátů za účelem akvizice minoritního podílu farmaceutické skupiny Pilulka Lékárny a.s.

O dluhopisech také publikujeme články na našem webu.

Naši advokáti se specializací pro tuto oblast práva:

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

zakládající partner+420 605 204 646 laska@klblegal.cz

JUDr. David Kuboň

zakládající partner+420 773 870 220kubon@klblegal.cz

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění