KLB LEGAL - Byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení se společností WCA International s.r.o.
Česky English
test

Byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení se společností WCA International s.r.o.

Upozornění: Registrovat se k právnímu zastoupení naší advokátní kanceláří KLB Legal je možné již jen do 31. 3. 2023.

Rekapitulace začátku sporu

Subjekt byl tzv. alternativním fondem podle § 15 ZISIF. Nad činností těchto fondů ČNB nevykonává dohled, proto alternativní fondy nesmějí své produkty nabízet veřejně; mají naopak cílit na kvalifikované investory.
Nicméně místo aby společnost WCA v čele s jednatelem Matoušem Polákem investovala do obchodování s měnovými páry, komoditami, obligacemi a dalšími prostředky finančního trhu a zhodnocené peníze pak vracela klientům, vše nasvědčuje tomu, že peníze vyváděla do jiných společností a využívala je k plnění vlastních závazků (tzv. Ponziho schéma). Investorům navíc poskytovala zavádějící a klamavé informace a neumožnila jim náhled do investičního rozhraní u svého brokera, který by mohl sloužit k vyvrácení pochybností o jejím obchodování.
Nejedná se o první případ podvodu ze strany alternativního fondu dle § 15 ZISIF. Podobnou kauzou, do které se na straně poškozených zapojila také KLB Legal je např. kauza společnosti Growing Way Ondřeje Janaty.

Co bude následovat?

Vše nasvědčuje tomu, že společnost WCA situaci neustojí. Rozhodne-li soud o úpadku, bude nejvyšší čas, aby investoři neprodleně přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení.
Naše advokátní kancelář KLB Legal s.r.o. specializující se na právo kapitálového trhu (mající bohaté zkušenosti s kolektivním vymáháním nároků a zastupováním věřitelů v insolvenčním řízení) situaci kolem společnosti WCA pravidelně monitoruje a očekává, že řízení dopadne v nejlepším případě reorganizací, v tom horším pak konkursem.
Každopádně je klíčové, aby poškození investoři co nejdříve přihlásili své pohledávky, a ty tak mohly být v rámci insolvenčního řízení uspokojeny. S tím jsme připraveni investorům pomoci. Abychom Vám další postup co nejvíce ulehčili, můžete s námi podepsat dokumentaci jednoduše online z pohodlí domova.
V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím tohoto přihlašovacího formuláře.

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění