Česky English
Přejít zpět na celý tým

Anna Bezděková

Studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy od roku 2018. Od roku 2015 působila ve významné pojišťovně na oddělení správy a kontroly pojistných smluv a poté zahájila spolupráci s mezinárodní investiční bankou. Anna je součástí našeho týmu od roku 2018 a její agendu tvoří zejména korporátní právo a obecná právní praxe.

© 2021 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění