Česky English

Knows Law.
Better.

Jsme advokátní kancelář se specializací na oblast kapitálového trhu, compliance, dluhopisů a investičních fondů, a také na oblast náhrady škody. Nabízíme naprosto jedinečné know-how, které pramení z naší dlouholeté úspěšné praxe v oboru. Porozumíme vašim plánům a nápadům a dokážeme pro ně navrhnout řešení. Na míru.

KLB Legal je členem mezinárodní organizace Global Justice Network. Spolupracujeme s advokátními kancelářemi v mnoha zemích Evropy a v USA. Máme zkušenosti s komplikovanými transakcemi s mezinárodním přesahem.

Nové články

Odškodňování obětí trestných činů podle Soudního dvora EU a situace v České republice

Dne 16. července 2020 vynesl Soudní dvůr Evropské Unie přelomový rozsudek ve věci C-129/19, který se významně dotýká i České republiky. Soudní dvůr v něm posuzoval transpozici směrnice 2004/80 o odškodňování obětí trestných činů Italskou republikou.

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Již dlouho v české právní úpravě chyběl právní titul, jenž by umožňoval odškodnění újmy způsobené povinným očkováním poškozeným osobám a jejich rodinám, s výjimkou případů, které byly způsobeny nesprávným postupem poskytovatelů zdravotnických služeb či důsledkem vady očkovací látky. V případech, kdy byla podána očkovací látka bez vady, lékař postupoval odborně správně, a přesto došlo k nežádoucí reakci organismu člověka tak, že došlo k újmě na zdraví očkovaného, nebyl do nedávné doby žádný subjekt, jenž by byl právně odpovědný k odčinění takto vzniklé újmy na zdraví. Po dlouhém projednávání zákonodárným sborem byl však zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním přijat.

Náhrada škody a krizový zákon: Otázky a odpovědi

Mezi specializace naší advokátní kanceláře patří škody. Níže naleznete některé důležité informace v otázkách a odpovědích k náhradě škody následkem krizových opatření přijatých v boji s koronavirem.

Kauza Dieselgate: Vrátí se alespoň část ztrát akcionářům?

Emisní skandál týkající se kolem 11 milionů dieselových vozů značky Volkswagen může automobilku stát dle posledních odhadů až 46 mld. dolarů. Akcie VW ...

zobrazit celé video

Našich klientů si vážíme a navazujeme s nimi dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemné důvěře.

Co nám jde nejlépe?

Máme špičkové experty ve svých oborech.

Náš tým

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Zakladatel+420 605 204 646

laska@klblegal.cz

JUDr. David Kuboň

Zakladatel+420 604 494 355

kubon@klblegal.cz

Mgr. Petr Budzinski

Zakladatel+420 775 719 359

budzinski@klblegal.cz

© 2017 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies