Česky English

Knows Law.
Better.

Jsme advokátní kancelář se specializací na oblast kapitálového trhu, compliance, dluhopisů a investičních fondů, a také na oblast náhrady škody. Nabízíme naprosto jedinečné know-how, které pramení z naší dlouholeté úspěšné praxe v oboru. Porozumíme vašim plánům a nápadům a dokážeme pro ně navrhnout řešení. Na míru.

KLB Legal je členem mezinárodních organizací League of Lawyers a PEOPIL. Spolupracujeme s advokátními kancelářemi v mnoha zemích Evropy a v USA. Máme zkušenosti s komplikovanými transakcemi s mezinárodním přesahem.

Nové články

Nová „Koncepční novela“ – investiční penzijní účet i změny pro emitenty „podlimitních“ dluhopisů

V současnosti probíhá veřejné připomínkové řízení k balíčku novel, kterým se mění několik zákonů související s rozvojem kapitálového trhu. Obdobné návrhy byly předloženy již minulé volební období v rámci tzv. Koncepční novely (tehdejší sněmovní tisk 993), schválit se nicméně nestihly.

Postoj recentní tuzemské judikatury k teorii ztráty šance

Podstatou teorie ztráty šance je otevření možnosti pro pacienta či pozůstalé požadovat kompenzaci za ztrátu šance na uzdravení (přežití) pacienta zapříčiněnou chybným (či pozdním) jednáním ošetřujícího personálu.

Co jsou svěřenské fondy a k čemu slouží?

V tomto článku se dozvíte, co je to svěřenský fond, jak se zakládá, k čemu slouží a identifikujeme si osoby, které se podílejí na jeho vzniku a činnosti.

KLB Legal poskytovala právní poradenství WOOD & Company při transakci mezi Skupinou ČEZ a Škoda JS

Advokátní kancelář KLB Legal poskytovala právní poradenství společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s. při zprostředkování a realizaci transakce mezi Skupinou ČEZ a Škoda JS.

Hromadné žaloby a proč je dobré je mít

Hromadná žaloba, anglicky class action, je tradičním právním institutem původem z anglosaského právního prostředí. Jeho účelem je především zvýšení ochrany menších žalobců a zefektivnění fungování soudného systému.

Našich klientů si vážíme a navazujeme s nimi dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemné důvěře.

Co nám jde nejlépe?

Máme špičkové experty ve svých oborech.

Náš tým

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Zakladatel+420 605 204 646

laska@klblegal.cz

JUDr. David Kuboň

Zakladatel+420 604 494 355

kubon@klblegal.cz

Mgr. Petr Budzinski

Zakladatel+420 775 719 359

budzinski@klblegal.cz

© 2022 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění