Česky English

Knows Law.
Better.

Jsme advokátní kancelář se specializací na oblast kapitálového trhu, compliance, dluhopisů a investičních fondů, a také na oblast náhrady škody. Nabízíme naprosto jedinečné know-how, které pramení z naší dlouholeté úspěšné praxe v oboru. Porozumíme vašim plánům a nápadům a dokážeme pro ně navrhnout řešení. Na míru.

KLB Legal je členem mezinárodních organizací League of Lawyers a PEOPIL. Spolupracujeme s advokátními kancelářemi v mnoha zemích Evropy a v USA. Máme zkušenosti s komplikovanými transakcemi s mezinárodním přesahem.

Nové články

Byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení se společností WCA International s.r.o.

V pátek 11. 11. 2022 byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení se společností WCA International s.r.o. („společnost WCA“), která se začala potýkat s finančními problémy už na konci července. Uzavírání dohod o narovnání ani splátkové kalendáře společnost z problémů nedostaly, a navíc tyto dohody obsahovaly doložky o přímé vykonatelnosti, a tak se na jejich základě poškození investoři domáhali svých peněz prostřednictvím téměř 20 exekučních řízení.

Vložili jste peníze do fondu WCA International? Zpozorněte!

Společnost WCA International s.r.o. podle všeho není nadále schopna plnit své závazky. Od srpna letošního roku se proti ní vede téměř 20 exekucí. Kvůli podezření z trestné činnosti bylo proti společnosti a jejímu jednateli Matouši Polákovi zahájeno trestní řízení. Vzhledem k aktuálnímu vývoji případu je téměř jisté, že bude následovat také insolvenční řízení.

Pojem investiční služby dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Investiční služby jsou bezpochyby jedním ze základních pojmů finančněprávního slovníku. Dobrá orientace v alespoň základním právním pojmosloví se přitom může hodit každému, kdo se na finančním trhu aktivně pohybuje.

Procesní specifika Squeeze-outu

Squeeze – out, zákonem označovaný jako nucený přechod účastnických cenných papírů, je proces vytěsnění minoritních akcionářů, jež může iniciovat tzv. hlavní akcionář. Hlavním akcionářem se v české právní úpravě rozumí vlastník alespoň 90% jmenovité hodnoty akcií konkrétní společnosti.

Nová „Koncepční novela“ – investiční penzijní účet i změny pro emitenty „podlimitních“ dluhopisů

V současnosti probíhá veřejné připomínkové řízení k balíčku novel, kterým se mění několik zákonů související s rozvojem kapitálového trhu. Obdobné návrhy byly předloženy již minulé volební období v rámci tzv. Koncepční novely (tehdejší sněmovní tisk 993), schválit se nicméně nestihly.

Našich klientů si vážíme a navazujeme s nimi dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemné důvěře.

Co nám jde nejlépe?

Máme špičkové experty ve svých oborech.

Náš tým

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Zakladatel+420 605 204 646

laska@klblegal.cz

JUDr. David Kuboň

Zakladatel+420 604 494 355

kubon@klblegal.cz

Mgr. Petr Budzinski

Zakladatel+420 775 719 359

budzinski@klblegal.cz

© 2022 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění