Česky English

Knows Law.
Better.

Jsme advokátní kancelář se specializací na oblast kapitálového trhu, compliance, dluhopisů a investičních fondů, a také na oblast náhrady škody. Nabízíme naprosto jedinečné know-how, které pramení z naší dlouholeté úspěšné praxe v oboru. Porozumíme vašim plánům a nápadům a dokážeme pro ně navrhnout řešení. Na míru.

Kauza Growing Way

Zajímáte se o kauzu Growing Way? Jste poškozeným klientem? Klikněte a dozvíte se více!

KLB Legal je členem mezinárodních organizací Global Justice Network a League of Lawyers. Spolupracujeme s advokátními kancelářemi v mnoha zemích Evropy a v USA. Máme zkušenosti s komplikovanými transakcemi s mezinárodním přesahem.

Nové články

Jak na crowdfunding?

V listopadu vstupuje v platnost nařízení EU č. 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky („Nařízení o crowdfundingu“). Toto nařízení je pojato jako výjimka z režimu poskytování investičních služeb (směrnice č. 2014/65/EU „MiFID II“) a z regulace veřejné nabídky cenných papírů (nařízení č. 2017/1129 o prospektu), zároveň se počítá s tím, že poskytovatel nemusí mít licenci na poskytování platebních služeb podle zákona o platebním styku, ale může využít služeb licencované třetí osoby.

Kauza Growing Way - Informace pro poškozené investory

Kauza minifondu GROWING WAY s.r.o. Ondřeje Janaty poškodila několik tisíc menších či větších investorů. Advokátní kancelář KLB Legal nabízí všem poškozeným zastupování v řízení. Jmenování zmocněnce je možné jednoduše z pohodlí domova - kompletně on-line.

O co jde v kauze Growing Way?

V září českým finančním trhem otřásla zpráva, že společnosti Growing Way byla zajištěna částka kolem jedné miliardy korun pro podezření z podvodného jednání ve formě tzv. Ponziho schématu, jinak známým jako „letadlo“. Podle dostupných informací, které v článku popsal například týdeník Respekt, jednatel společnosti Ondřej Janata, zjednodušeně řečeno, využíval vkladů nových investorů k tomu, aby vyplácel výnosy stávajícím investorům, a reálně se svěřené finanční prostředky patrně vůbec nesnažil zhodnocovat na trzích.

Našich klientů si vážíme a navazujeme s nimi dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemné důvěře.

Co nám jde nejlépe?

Máme špičkové experty ve svých oborech.

Náš tým

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Zakladatel+420 605 204 646

laska@klblegal.cz

JUDr. David Kuboň

Zakladatel+420 604 494 355

kubon@klblegal.cz

Mgr. Petr Budzinski

Zakladatel+420 775 719 359

budzinski@klblegal.cz

© 2021 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění