Česky English

Knows Law.
Better.

Jsme advokátní kancelář se specializací na oblast kapitálového trhu, compliance, dluhopisů a investičních fondů, a také na oblast náhrady škody. Nabízíme naprosto jedinečné know-how, které pramení z naší dlouholeté úspěšné praxe v oboru. Porozumíme vašim plánům a nápadům a dokážeme pro ně navrhnout řešení. Na míru.

Kauza Growing Way

Zajímáte se o kauzu Growing Way? Jste poškozeným klientem? Klikněte a dozvíte se více!

Kauza Vytěsnění O2

Zajímáte se o kauzu? Jste minoritním akcionářem O2? Klikněte a dozvíte se více!

KLB Legal je členem mezinárodních organizací Global Justice Network a League of Lawyers. Spolupracujeme s advokátními kancelářemi v mnoha zemích Evropy a v USA. Máme zkušenosti s komplikovanými transakcemi s mezinárodním přesahem.

Nové články

Notářský zápis v elektronické podobě: o krok blíže založení společnosti z pohodlí domova

Na začátku září tohoto roku nabyla účinnosti novela notářského řádu, která korporátní praxi dále přibližuje realitě 21. století. Novela nyní umožňuje, aby notářské zápisy byly sepsány v elektronické podobě, aniž by muselo dojít k osobní schůzce s notářem: osobní jednání nahradí videokonference. Novinka tak dále zpřístupňuje možnost založení společností on-line cestou.

Jak na crowdfunding?

V listopadu vstupuje v platnost nařízení EU č. 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky („Nařízení o crowdfundingu“). Toto nařízení je pojato jako výjimka z režimu poskytování investičních služeb (směrnice č. 2014/65/EU „MiFID II“) a z regulace veřejné nabídky cenných papírů (nařízení č. 2017/1129 o prospektu), zároveň se počítá s tím, že poskytovatel nemusí mít licenci na poskytování platebních služeb podle zákona o platebním styku, ale může využít služeb licencované třetí osoby.

Kauza Growing Way - Informace pro poškozené investory

Kauza minifondu GROWING WAY s.r.o. Ondřeje Janaty poškodila několik tisíc menších či větších investorů. Advokátní kancelář KLB Legal nabízí všem poškozeným zastupování v řízení. Jmenování zmocněnce je možné jednoduše z pohodlí domova - kompletně on-line.

Našich klientů si vážíme a navazujeme s nimi dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemné důvěře.

Co nám jde nejlépe?

Máme špičkové experty ve svých oborech.

Náš tým

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Zakladatel+420 605 204 646

laska@klblegal.cz

JUDr. David Kuboň

Zakladatel+420 604 494 355

kubon@klblegal.cz

Mgr. Petr Budzinski

Zakladatel+420 775 719 359

budzinski@klblegal.cz

© 2022 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění